Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
03-09-2019
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
03-09-2019

Rzeszów, dnia 02 września 2019 r.
    REGIONALNY DYREKTOR
    OCHRONY ŚRODOWISKA
              W RZESZOWIE

al. Piłsudskiego 38, 35-001 RzeszówWOOŚ.442.1.2018.AD.147


OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowwni jądrowej NPP Rivne w miejscowośći Warash na Ukrainie;Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie
(-)
Wojciech Wdowik

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)
Pliki do pobrania
  obwieszczenie.pdf
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-09-03
Ostatnia modyfikacja: , 2019-09-03


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra