Lubaczów
Wtorek, 18 lutego 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
10-09-2019
Informacja o wyniku przetargu.
10-09-2019

                                                                                                                 Lubaczów, dnia 10.09.2019r.      

 

 

 

                                               Informacja o wyniku przetargu

 

 

 

 

                   Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r. poz.1490 z późn. zm./ Burmistrz Miasta Lubaczów informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 10 września 2019r. w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 5769/3 o pow. 0,5167 ha stanowiącej własność Gminy Miejskie Lubaczów,  nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Łukasz Maćko.

Do przetargu zostały dopuszczone 2 osoby, które wniosły wymagane  wadium.

 Cena wywoławcza nieruchomości  wynosiła brutto: 98 400,00 zł.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę brutto w wysokości 141 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy złotych).

wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-09-10
Ostatnia modyfikacja: , 2019-09-10


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra