Lubaczów
Środa, 8 kwietnia 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
24-03-2020
Informacja o wyniku przetargu.
24-03-2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Lubaczów, dnia 24.03.2020r.      

 

 

 

                                               Informacja o wyniku przetargu

 

 

 

 

                   Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r. poz.1490 z późn. zm./ Burmistrz Miasta Lubaczów informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 24 marca 2020r. w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie trzeciego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 3200/44 o pow. 0,9860 ha stanowiącej własność Gminy Miejskie Lubaczów,  nabywcą przedmiotowej nieruchomości został: MUR-BET Systemy Ogrodzeniowe Marcin Maćko, 37-600 Lubaczów.  

Do przetargu została dopuszczona 1 osoba, która wniosła wymagane  wadium.

 Cena wywoławcza nieruchomości  wynosiła brutto: 165 920,00 zł.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę brutto w wysokości 167 620,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych).

wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-03-24
Ostatnia modyfikacja: , 2020-03-24


Urząd Miejski

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra