Lubaczów
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
15-05-2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o wszczęciu postępowania administracyjnego
15-05-2020

Lubaczów, 15.05.2020 r.
IKR.6733.14.2020


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego


          Na podstawie art. 49, 61 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) - zawiadamiam, że w dniu 15.05.2020 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, postępowanie administracyjne w sprawie wydania


decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbków na działkach nr ewid. gruntów: 54/6, 54/5, 53/7, 53/5, 53/3, 52/2, 51/2, 51/3, 51/4 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. gruntów 54/6, 54/5, 53/7, 53/5, 53/3, 52/2, 51/2, 52/3, 51/4, 23, 43 oraz 15/3, 16 w miejscowości Dąbków, 1016, 1121 w mieście Lubaczów”.Z up. Wójta
mgr Katarzyna Goniak
Kierownik Referatu Infrastruktury
Komunalnej i Rolnictwa
Pliki do pobrania
  obwieszczenie_wojt.pdf
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-05-15
Ostatnia modyfikacja: , 2020-05-20


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra