Lubaczów
Poniedziałek, 28 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
17-06-2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
17-06-2020

Lubaczów, 16.06.2020 r.
IKR.6733.14.2020


OBWIESZCZENIE
o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


          Na podstawie art. 10 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)

ZAWIADAMIA SIĘ

strony postępowania przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:  "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbków, na działkach o nr ewid. gruntów: 54/6, 54/5, 53/7, 53/5, 53/3, 52/2, 51/2, 51/3, 51/4 i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbków, na działkach o nr ewid. gruntów: 54/6, 54/5, 53/7, 53/5, 53/3, 52/2, 51/2, 51/3, 51/4, 23, 43 oraz  budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbków, gm. Lubaczów na działkach o nr ewid. gruntów: 15/3, 16 i na działkach o nr ewid. gruntów: 1016, 1121 w mieście Lubaczów” - na rzecz Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, że zebrane są już wystarczające dowody i materiały.Z up. Wójta
mgr Katarzyna Goniak
Kierownik Referatu Infrastruktury
Komunalnej i Rolnictwa
Pliki do pobrania
  obwieszczenie_wojt.pdf
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-06-17
Ostatnia modyfikacja: , 2020-06-30


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra