Lubaczów
Wtorek, 18 stycznia 2022r.

Invest in Lubaczow


BIP

Komunikaty

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie

Remont muru cmentarza żydowskiego w Lubaczowie
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
21-08-2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
21-08-2020

Lubaczów, 19 sierpnia 2020 r.
IKR.6220.3.2020


OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) w związku z wnioskiem Powiatu Lubaczowskiego, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów-Basznia, powiat Lubaczowski, województwo podkarpackie",

WÓJT GMINY LUBACZÓW
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI


że w dniu 19 sierpnia 2020 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów-Basznia, powiat Lubaczowski, województwo podkarpackie".

W dniach od 21 sierpnia 2020 r. do 21 września 2020 r. każdy może zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w pokoju nr 15, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubaczow.com.pl), stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.lubaczow.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz na tablicy ogłoszeń Sołectw Bałaje, Antoniki, Młodów, Piastowo, Basznia Dolna.WÓJT
mgr Wiesław KapelOtrzymują:
1. Strony postępowania w drodze publicznego obwieszczenie, zgodnie z art. 49 Kpa.
2. Powiat Lubaczowski
3. Urząd Miejski w Lubaczowie,
4. A/a.
Pliki do pobrania
  obwieszczenie_spoleczenstwo.pdf
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-08-21
Ostatnia modyfikacja: , 2020-08-21


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra