Lubaczów
Czwartek, 2 grudnia 2021r.

Invest in Lubaczow


BIP

Komunikaty

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie

Remont muru cmentarza żydowskiego w Lubaczowie
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
12-10-2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o wszczęciu postępowania administracyjnego
12-10-2020

Lubaczów, 8 października 2020 r.
IKR.6220.15.2020


Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


          Na podstawie art 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471) Wójt Gminy Lubaczów, jako organ właściwy zdognie z dyspozycją art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy do wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia informuję, że na żądanie Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Mokrzyca 83, 37-600 Lubaczów, zostało wszczęte w dniu 08.10.2020 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów), Lubaczów (miasto Lubaczów)".WÓJT
mgr Wiesław Kapel
Pliki do pobrania
  obwieszczenie_wojt.pdf
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-10-12
Ostatnia modyfikacja: , 2020-10-12


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra