Lubaczów
Wtorek, 1 grudnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
23-10-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
23-10-2020

Lubaczów, dnia 23.10.2020 r.
GPR.6220.1.10.2020O B W I E S Z C Z E N I E

     Stosownie do art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020 poz. 283 z późn. zmianami) zawiadamiam,

że w dniu 23.10.2020 r. została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

„Budowa wiaty do składowania elementów stalowych na działkach nr ewid. 4616/4, 4619 i 4634 przy ul. Mazury w Lubaczowie” dla Fabryki Maszyn Lubaczów Sp. z o.o., ul. Mazury 1, 37-600 Lubaczów.

     Zawiadomienie niniejsze w dniu 23.10.2020 r. zostaje umieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.

     W terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zainteresowane strony mogą zapoznać się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, I piętro pokój nr C6 w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

z up. BURMISTRZA
Janusz Waldemar Zubrzycki
ZASTĘPCA BURMISTRZA
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-10-23
Ostatnia modyfikacja: , 2020-10-23


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra