Lubaczów
Niedziela, 24 stycznia 2021r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
13-01-2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
13-01-2021

Lubaczów, 12 stycznia 2021 r.
IKR.6220.15.2020OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)  w związku z wnioskiem Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. Mokrzyca 83, 37-600 Lubaczów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w miejscowościach Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów), Lubaczów (miasto Lubaczów)"


WÓJT GMINY lUBACZÓW
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

że, w dniu 12 stycznia 2021 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Dąbrowa, Lisie Jamy (gmiona Lubaczów), Lubaczów (miasto Lubaczów)".
WÓJT
mgr Wiesław Kapel
Pliki do pobrania
  obwieszczenie_dec._sr._wojt_gminy.pdf
wstecz


Informacje wprowadził: , 2021-01-13
Ostatnia modyfikacja: , 2021-01-13


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra