Lubaczów
Czwartek, 2 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
12-10-2011
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
12-10-2011

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lubaczów, dnia 12.10.2011 r.
GPR.II.6733.4.2011


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w sprawie inwestycji pn.:

Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV na linię kablową wraz z przyłączami, budowa odcinka linii kablowej 0,4 kV, budowa oświetlenia ulicznego, obejmująca działki nr ewid. 1450, 1222, 1221, 1219/2, 1218, 1210, 1209, 1208, 1190/1, 1189, 1188, 1187, 1186, 1185, 1245 położone w Lubaczowie przy ulicy A. Mickiewicza i Zielonej oraz działki nr 339, 502 położone w obrębie ewidencyjnym gminy wiejskiej Lubaczów.

na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość Rejonowy Zakład Energetyczny w Jarosławiu, ul. Elektrowniana 4, 37-500 Jarosław

w dniu 12.10.2011 r. wydana została decyzja Nr 3/11 (znak sprawy GPR.II.6733.4.2011 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr 15.

                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                 /-/
                                                                                                                                                                                                          Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                                                                                                                                                                                                       Maria Magoń

wstecz


Informacje wprowadził: , 2011-10-12
Ostatnia modyfikacja: , 2011-10-14


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra