Lubaczów
Niedziela, 27 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
30-12-2011
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "„Przebudowa stacji paliw PKN ORLEN .."
30-12-2011

Znak: GPR-III.6220.2.6.2011 Lubaczów, dnia 31.12.2011r.


O B W I E S Z C Z E N I EStosownie do art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 poz.1227 z 2008r.) uprzejmie zawiadamiam,

że w dniu 28.12.2011r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

„Przebudowa stacji paliw PKN ORLEN Nr 475 w Lubaczowie przy ul. Gen.Dąbka” na działce o numerze ewidencyjnym : 557

Zawiadomienie niniejsze w dniu 31.12.2011 zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubaczowa oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.


W terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zainteresowane strony mogą zapoznać się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie pokój nr 18 - Referat Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2011-12-30
Ostatnia modyfikacja: , 2011-12-30


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra