Lubaczów
Środa, 30 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
17-02-2012
O B W I E S Z C Z E N I E
17-02-2012

Lubaczów, dnia 17.02.2012  r.
                                                                                                                                                    GPR.II.6733.6.8.2012
 

                                                                               OBWIESZCZENIE
                                                                      o postanowieniach dotyczących
                                    postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pn.: Budowa lądowiska dla helikopterów na terenie SP ZOZ w Lubaczowie z infrastrukturą techniczną, usytuowanego w płd. - wsch. narożniku działki nr ewid. 1672 położonej przy ulicy Mickiewicza w Lubaczowie.

Wydane  zostało postanowienie:
1.Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45, znak PSNZ.4612-06/12 z dnia 2012-02-13 ;
 w sprawie uzgodnienia projektu lokalizacji ww. inwestycji

        W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań   w terminie 7 dni od  dnia ukazania się obwieszczenia, w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr  4.


                                                                           

                                                                                                                        Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                                                                                                        


                                                          
wstecz


Informacje wprowadził: , 2012-02-17
Ostatnia modyfikacja: , 2012-02-17


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra