Lubaczów
Niedziela, 27 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
02-03-2012
OBWIESZCZENIE
02-03-2012

Lubaczów, dnia 02.03.2012  r.
                                                                                                                                                 GPR.II.6733.6.9.2012
OBWIESZCZENIE

o postanowieniach dotyczących
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pn.: Budowa lądowiska dla helikopterów na terenie SP ZOZ w Lubaczowie  z infrastrukturą techniczną, usytuowanego w płd. - wsch. narożniku działki nr ewid. 1672 położonej przy ulicy Mickiewicza w Lubaczowie.

Wydane  zostało postanowienie:
1.Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2; 02-247 Warszawa, z dnia 2012.02.22, znak ULC-LTL-1/511-0051/01/12 ;
     w sprawie uzgodnienia projektu lokalizacji ww. inwestycji

        W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się                    z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań   w terminie 7 dni od  dnia ukazania się obwieszczenia, w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr  4.


                                                                           

                                                                                                        Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                                                                                                       


                                                          
wstecz


Informacje wprowadził: , 2012-03-02
Ostatnia modyfikacja: , 2012-03-09


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra