Lubaczów
Środa, 30 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
14-03-2012
OBWIESZCZENIE
14-03-2012

Lubaczów, dnia 14.03.2012  r.
                                                                                                                                                GPR.II.6733.6.10.2012
OBWIESZCZENIE
o zebranych dokumentach i materiałach
przed wydaniem decyzji


        Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

zawiadamia się,

że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa lądowiska dla helikopterów na terenie SP ZOZ w Lubaczowie   z infrastrukturą techniczną, usytuowanego w płd. - wsch. narożniku działki nr ewid. 1672 położonej przy ulicy Mickiewicza w Lubaczowie,
zebrane są już wystarczające dowody i materiały.


        W związku z powyższym  można zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym            w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań   w terminie 7 dni od  dnia ukazania się obwieszczenia, w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr  4.                                                                                                            Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                                          
wstecz


Informacje wprowadził: , 2012-03-14
Ostatnia modyfikacja: , 2012-03-14


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra