Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
13-07-2012
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
13-07-2012

GPR-III.7021.1.8.2012                                                                                                                                                           Lubaczów, dnia 12.07.2012r.
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa
o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wg próbek pobranych w dniu 04.07.2012r.

Podstawa prawna art.12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2006r. Dz.U.Nr 123, poz. 858 z późn. zmianami)

Jakość wody z wodociągu sieciowego „Za Dużym Wałem” w Lubaczowie odpowiada wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417 z późn.zmian.)

woda w wodociągu „Za Dużym Wałem” w Lubaczowie jest dobrej jakości przydatna do spożycia przez ludzi


Burmistrz Miasta Lubaczowa
wstecz


Informacje wprowadził: , 2012-07-13
Ostatnia modyfikacja: , 2012-07-13


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra