Lubaczów
Środa, 8 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
23-08-2012
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. ustalenia lokalizacji celu publicznego - POMNIK DĘBY PAMIĘCI
23-08-2012

Lubaczów, dnia 22.08.2012 r.

GPR.I.6733.2.2.2012
O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowaniaNa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.08.2012 r., na wniosek Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26 zostało wszczęte,


postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegopod nazwą: Posadzić Dęby Pamięci oraz wznieść Pomnik dla upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej na placu przy ul. Ofiar Katynia obok Cmentarza Komunalnego w Lubaczowie, obejmującym część działek o nr ewid. 2839, 2840, 2841, 2842 2843.W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z dokumentami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. nr 4 w godzinach pracy urzędu.Burmistrz Miasta Lubaczowa

Maria Magoń

wstecz


Informacje wprowadził: , 2012-08-23
Ostatnia modyfikacja: , 2012-08-24


Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra