Lubaczów
Środa, 8 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
10-09-2012
Zaproszenie do złożenia oferty na kompleksowe przygotowanie stoiska targowego wraz z wyposażeniem.
10-09-2012

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Działając na podstawie § 8 zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa Nr 119/2008 z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenie regulaminu udzielania Zamówień Publicznych i pracy Komisji Przetargowej zapraszam do złożenia oferty na:
Kompleksowe przygotowanie stoiska targowego wraz z wyposażeniem w materiały reklamowe.

Gmina Miejska Lubaczów zaprasza do złożenia oferty na kompleksowe przygotowanie stoiska targowego wraz z wyposażeniem w ramach projektu pn. „Lubaczów – Jaworów, dwa potencjały wspólna szansa” Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 - 2013

1. I. Przedmiot zapytania ofertowego:
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest kompleksowe przygotowanie stoiska targowego wraz z wyposażeniem w materiały reklamowe. Materiały muszą zostać opatrzone logo zamawiającego i odpowiadać wizualizacji zgodnej z wytycznymi Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007.
2. Kompleksowe przygotowanie stoiska targowego (pow. 8 m2) wraz z wyposażeniem w materiały reklamowe powinno zawierać następujące elementy:
• ścianka pop up magnetyczna wraz z trybunką
• dwa stojaki reklamowe typu roll up (jeden logo programu Pl-By-Ua i tytuł projektu, drugi logo miasta Lubaczowa)
• stojak na ulotki
• ulotka – format A3 składana na trzy, 200 g. kreda mat, 4+4, lakier uv,1000 sztuk (materiał graficzny do ulotki dostrczony zostanie Wykonawcy w dniu 17 września br.)
• zakładki magnetyczne do książek – 500 sztuk
• długopisy reklamowe – 300 sztuk
• breloki – 300 sztuk
• smycze – 300 sztuk

II. Warunki, sposób przygotowania oferty, terminy.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Możliwe jest złożenie ofert zawierających warianty i propozycje rozwiązań np. wymiary roll up,
2. Wymagany termin realizacji zamówienia (dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego): 2 października 2012 r.
3. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć: aktualny odpis z właściwego rejestru i/lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji.
4. Oferta powinna zawierać informacje Oferenta odnoszące się do poszczególnych elementów z podaniem ceny brutto, informacji z katalogów producenta, a także podać kraj pochodzenia w odniesieniu do użytych podczas realizacji materiałów (Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny).
4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium cena/jakość( stosunek ceny do jakości).
5. Zamawiający oczekuje podania ceny brutto zamówienia.
6. Wykonawca złoży ofertę pisemnie - faxem nr 16 6321191 i równolegle na adres e-mail fundusze_ue@um.lubaczow.pl.
7. Termin składania ofert upływa dnia 14 września 2012 o godz. 15:00.
8. Osoba do kontaktów: Andrzej Kania, tel. 166328010 wew. 41, tel. kom. 606368215.

III. Informacja o wykonaniu zamówienie przy udziale środków z Unii Europejskiej:
Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu pn. „Lubaczów - Jaworów dwa potencjały, wspólna szansa” realizowanego w oparciu o Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007–2013.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2012-09-10
Ostatnia modyfikacja: , 2012-09-10


Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra