Lubaczów
Czwartek, 2 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
09-10-2012
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
09-10-2012

Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa
o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzisporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego  nadzoru sanitarnego wg próbek pobranych w dniu 04.09.2012r.

Podstawa prawna art.12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2006r. Dz.U.Nr 123, poz. 858 z późn. zmianami)


Jakość wody z wodociągu sieciowego „Za Dużym Wałem” w Lubaczowie odpowiada wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417 z późn.zmian.)


woda w wodociągu „Za Dużym Wałem” w Lubaczowie jest dobrej jakości  przydatna do spożycia przez ludzi.


Informacja opracowana na podstawie materiałów dostarczonych przez
Referat Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2012-10-09
Ostatnia modyfikacja: , 2012-10-09


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra