Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
15-10-2012
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów.
15-10-2012

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013.

Informacje dotyczące konsultacji:

1. Informacja o rozpoczęciu konsultacji zostaje opublikowana poprzez zamieszczenie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi:
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie,
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- w siedzibie Urzędu Miejskiego
oraz przesłanie do aktywnie działających organizacji pozarządowych na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.

2. Termin konsultacji:od 15 października 2012 r. do 29 października 2012 r.

3. Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.

4. Organizacje pozarządowe mają prawo wyrażenia swojej opinii oraz przedstawienia uwag i propozycji w formie:
    a) pisemnej na adres: Urząd Miejski ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów,
    b) elektronicznej na adres: oswiata@um.lubaczow.pl

5. Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacji wynosi 14 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

6. Nieprzesłanie uwag i propozycji w terminie określonym w ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

7. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę otrzymanych uwag i propozycji do projektu.

8. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół.

Do protokołu dołącza się przekazane opinie i uwagi z konsultacji społecznych.

Dokument w formacie zip załączniki w wersji spakowanej w formacie zip
wstecz


Informacje wprowadził: , 2012-10-15
Ostatnia modyfikacja: , 2012-10-15


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra