Lubaczów
Środa, 30 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
25-03-2015
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
25-03-2015

Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa
o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wg próbek pobranych w dniu 11.03.2015r.

Podstawa prawna art.12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2006r. Dz.U.Nr 123, poz. 858 z późn. zmianami)

Jakość wody z wodociągu sieciowego „Za Dużym Wałem” w Lubaczowie odpowiada wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417 z późn. zmian.).


Woda w wodociągu „Za Dużym Wałem” w Lubaczowie jest dobrej jakości przydatna do spożycia przez ludzi


Burmistrz Miasta Lubaczowa
wstecz


Informacje wprowadził: , 2015-03-25
Ostatnia modyfikacja: , 2015-03-25


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra