Lubaczów
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
09-11-2011
O B W I E S Z C Z E N I E
Budowa lądowiska dla helikopterów na terenie SP ZOZ w Lubaczowie z infrastrukturą techniczną, usytuowanego w płd.-wsch. narożniku działki nr ewid. 1672 położonej przy ulicy A. Mickiewicza w Lubaczowie.
09-11-2011
02-11-2011
OGŁOSZENIE
Poszukujemy domu dla młodego, około 2 letniego psa rasy owczarek. Więcej informacji można uzyskać pod numerem (16) 632 80 10 wew.27
02-11-2011
12-10-2011
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
12-10-2011
10-10-2011
INFORMACJA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZENIA PIELĘGANCYJNEGO
W związku z tym, iż w dniu 4 października br.  na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ...
10-10-2011
05-10-2011
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia: Przebudowa stacji paliw PKN ORLEN Nr 475 w Lubaczowie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa stacji paliw PKN ORLEN Nr 475 w Lubaczowie przy ul. Gen.Dąbka na działce o numerze ewidencyjnym: 557.
05-10-2011
04-10-2011
Informacja Burmistrza Miasta o jakości wody przeznaczonej do spożycia
Informacja Burmistrza Miasta o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego „Za Dużym Wałem”.
04-10-2011
16-09-2011
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania
Budowa linii kablowej SN 15kV z wymianą słupa SN, stacji transformatorowej słupowej 15/04 kV, linii kablowej nN, dla działek o nr ewid. 443/3; 443/4; 443/5; 444; 445/4; 445/5; 448 położonych w Lubaczowie
16-09-2011
02-06-2011
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Rodzaj oferty - Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
02-06-2011
18-04-2011
Przedsiębiorco ! Sprawdź aktualność swojego wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej
W Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Lubaczowa figurują wpisy nieaktualne tzn. niezawierające numeru PESEL, NIP i określenia przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007).
18-04-2011
03-03-2011
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV na linię kablową wraz z przyłączami, budowa odcinka linii kablowej 0,4 kV, budowa oświetlenia ulicznego"
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV na linię kablową wraz z przyłączami, budowa odcinka linii kablowej 0,4 kV, budowa oświetlenia ulicznego"
03-03-2011
1  «««  103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111  »»»  111
Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra