Lubaczów
Wtorek, 18 lutego 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
18-09-2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Baziaka - Kopernika w Lubaczowie na działkach nr ewid. 2561/2, 2561/1, 5765, 2588/1, 2588/2, 2586/2, 2722/6, 2582/2, 2586/7, 2586/8.
18-09-2019
17-09-2019
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Budowa stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej II wraz z gazociągami przyłączeniowymi średniego i niskiego ciśnienia na działce nr ewid. 3863/2 w Lubaczowie
17-09-2019
17-09-2019
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 157
Silny wiatr/1
17-09-2019
16-09-2019
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
W dniu 20 września 2019 roku w Lubaczowie odbędzie się zgromadzenie publiczne, którego celem, zgodnie z deklaracją organizatora, będzie młodzieżowy strajk klimatyczy. Przewidywany czas zgromadzenia: 8.00 - 10.00.
16-09-2019
13-09-2019
Zaproszenie do składania oferty cenowej
Zaproszenie do składania oferty cenowej na dostawę i wdrożenie urządzenia FortiGate-100E
13-09-2019
13-09-2019
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Lubaczowa: 1683R ul. Nowa w km 0+000 – 0+330, nr 1684R ul. Konopnickiej w km 0+000 – 0+706, ul. Mickiewicza w km 0+000 – 0+519 ora
13-09-2019
09-09-2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „ Drogowiec”.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „ Drogowiec”, dot." Budowa Wiaty - zadaszenia na miejsca postojowe samochodów osobowych - 23 stanowisk na terenie działek 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296 w Lubaczowie.
09-09-2019
09-09-2019
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej II wraz z gazociągami przyłączeniowymi średniego i niskiego ciśnienia na działce nr ewid. 3863/2 w Lubaczowie
09-09-2019
06-09-2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa linii kablowej nN YAKXS 4x120mm2 wraz z przyłączem kablowym nN YAKXS 4x35mm2, budowa szaf kablowych SzK i złącza licznikowego ZL-1 na działkach o nr ewid. 1545, 1782, 1570/4, 1540/3, 1571, 1573 przy ul. Przemysłowej w Lubaczowie.
06-09-2019
06-09-2019
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Lubaczowa: 1683R ul. Nowa w km 0+000 – 0+330, nr 1684R ul. Konopnickiej w km 0+000 – 0+706, ul. Mickiewicza w km 0+000 – 0+519 oraz 1685R ul. Krasińskiego w km 0+000 – 0+275” na działkach nr ewid. 2206/27, 22
06-09-2019
1  «««  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  »»»  104
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra