Lubaczów
Czwartek, 24 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
03-04-2013
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych dla zadnia pn. „Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Oleszyce – Lubaczów” (obwodnica Lubaczowa)
W dniu 09 kwietnia 2013 r. (wtorek) o godzinie 13.00 odbędą się konsultacje społeczne dla zadnia pn. „Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Oleszyce – Lubaczów” (obwodnica Lubaczowa).
03-04-2013
03-04-2013
Informacja dot. odbiorców wody w Lubaczowie
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie
03-04-2013
28-03-2013
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 32
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 32 - przewiduje się wystąpienie opadow śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym ...
28-03-2013
25-03-2013
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa linii kablowych nN na działkach przy ul. Wodna, Rolna, Mickiewicza
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa linii kablowych nN – rozbudowa sieci elektroenergetycznej z projektowanej stacji transformatorowej „LUBACZÓW 4”.
25-03-2013
13-03-2013
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa kablowej sieci niskiego napięcia przy ulicy Cypriana Kamila Norwida
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa kablowej sieci niskiego napięcia przy ulicy Cypriana Kamila Norwida na działkach nr ewid. 2966/2 i 2948.
13-03-2013
27-02-2013
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. ustalenia lokalizacji celu publicznego pod nazwą: Budowa słupa oraz kablowej linii średniego napięcia położonych w rejonie ulicy Starzyny.
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. ustalenia lokalizacji celu publicznego pod nazwą: Budowa słupa oraz kablowej linii średniego napięcia 15 kV na działkach o nr ewid. 4277, 4155, 4246, 4226, 4294, 4268 położonych w rejonie ulicy Starzyny.
27-02-2013
22-02-2013
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pt. " Likwidacja linii napowietrznej nn i budowa linii kablowej i przyłączy nn wraz z linią kablową oświetlenia ulicznego"
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pt. " Likwidacja linii napowietrznej nn i budowa linii kablowej i przyłączy nn wraz z linią kablową oświetlenia ulicznego .. ", przy ul. Piaskowej ...
22-02-2013
22-02-2013
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pt. " Likwidacja linii napowietrznej nn i budowa linii kablowej i przyłączy nn wraz z linią kablową oświetlenia ulicznego"
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Likwidacja linii napowietrznej nn i budowa linii kablowej i przyłączy nn wraz z linią kablową oświetlenia ulicznego..." przy ul. Leśnej ...
22-02-2013
18-02-2013
„Zakład przetwarzania i obróbki odpadów radioaktywnych prowadzony przez JAVYS, a.s., w Jaslovskich Bohunicach"
W związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zakład przetwarzania i obróbki odpadów radioaktywnych prowadzony przez JAVYS, a.s., w Jaslovskich Bohunicach", wszczęto postępowanie w sprawie ...
18-02-2013
07-02-2013
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17 dot. wystąpienie opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 15 cm.
07-02-2013
1  «««  109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117  »»»  120
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra