Lubaczów
Wtorek, 18 lutego 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
04-09-2019
Średnioterminowa prognoza pogody dla województwa podkarpackiego
Prognoza 6. dniowa
04-09-2019
03-09-2019
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie.
03-09-2019
03-09-2019
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Budowa linii kablowej nN typu YAKXS 4x120mm2, budowa szaf kablowych SzK oraz budowa przyłącza kablowego nN typu YAKXS 4x35mm2 na działkach o nr ewid. 1778/1, 1778/2, 1778/5 w Lubaczowie.
03-09-2019
03-09-2019
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Sudel w Lubaczowie, na działkach o nr ewid. 4411/4, 4411/5, 4412, 4416/1, 4416/2, 4417, 4418/2, 4424, 4425, 4426, 4427, 4458, 4459, 4456, 4457/1, 4462, 4461/1, 4461/2.
03-09-2019
03-09-2019
Obwieszczenie o wydłużeniu terminu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Baziaka – Kopernika w Lubaczowie, na działkach o nr ewid. 2561/2, 2561/1, 5765, 2588/1, 2588/2, 2586/2, 2722/6, 2582/2, 2586/7, 2586/8.
03-09-2019
03-09-2019
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Baziaka – Kopernika w Lubaczowie, na działkach o nr ewid. 2561/2, 2561/1, 5765, 2588/1, 2588/2, 2586/2, 2722/6, 2582/2, 2586/7, 2586/8.
03-09-2019
02-09-2019
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 154
Burze z gradem/2
02-09-2019
29-08-2019
Średnioterminowa prognoza pogody dla województwa podkarpackiego
Prognoza 6. dniowa
29-08-2019
29-08-2019
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Upał/1, Burze z gradem/1
29-08-2019
29-08-2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE - dn 63, na terenie działek ozn. wg operatu ewidencji gruntów nr 3442/1, 3452/15, 3453/2, 3453/3, 3455/2, obr. Lubaczów.
29-08-2019
1  «««  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  »»»  104
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra