Lubaczów
Środa, 8 grudnia 2021r.

Invest in Lubaczow


BIP

Komunikaty

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie

Remont muru cmentarza żydowskiego w Lubaczowie
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
23-09-2020
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
23-09-2020
23-09-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
„Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1557/7, 1557/6, 1557/5, 1557/4 w mieście Lubaczowie”.
23-09-2020
22-09-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Wykonanie zastępczego otworu studziennego S-8a w obrębie dz. nr 2115/3 wraz z obudową i przystosowaniem do eksploatacji z pozostałymi otworami studziennymi ujęcia S-1a, S-2a, S-5a, S-6a, S-9 ujęcia w ramach modernizacji ujęcia wodociągu komunalnego w Lub
22-09-2020
16-09-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
„Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1068, 1059/1 w mieście Lubaczowie”.
16-09-2020
15-09-2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oraz przyłącza kablowego nn na działkach nr ewid. 1, 27, 28, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 176 obręb Lubaczów, miasto Lubaczów oraz na działce nr ewid. 2870/5 obręb Maślanki, gmina Oleszyce.
15-09-2020
14-09-2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ulicy Budowlanych w Lubaczowie – etap II” na działkach nr ewid. 1946/4, 1945/4, 1945/3, 1944/3, 1943/4, 1943/3, 1943/5, 1942/3, 1942/2, 1942/4, 1941/1, 1941/3, 1941/4, 1941/2, 1941/5, 1940/1, 1940/2, 1940/3, 1931, 1930, 1929, 1928, 1939, 1926, 1925, 1924, 1922, 1921, 1920, 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913/1, 1890, 1887, 1909, 1908, 1907, 1906, 1892/1, 1883, 1881/3, 1904, 1903/2, 1903/1, 1902, 1901, 1900, 1899, 1898, 1897, 1896.
14-09-2020
14-09-2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ulicy Budowlanych w Lubaczowie – etap I” na działkach nr ewid. 1892/1, 1894/1, 1879/2, 1879/3, 1875/11, 1876/2, 1879/6, 1879/5, 1876/1, 1879/4, 1875/1, 1896, 1895, 1894/2, 1893/4, 1893/3.
14-09-2020
11-09-2020
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Budowa odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia PE-dn 90 na działkach nr ewid. 1450, 1424/15, 1424/14, 1424/13, 1424/12, 1424/11, 1424/10 w mieście Lubaczowie zostało zakończone, a zebrane dowody i materiały są wystarczające do wydania w/w decyzj
11-09-2020
11-09-2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia PE-dn 110/125 na działkach nr ewid. 4294, 4284 w Lubaczowie.
11-09-2020
11-09-2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 5772/15, 5772/13, 5772/11 w Lubaczowie.
11-09-2020
1  «««  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17  »»»  132
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra