Lubaczów
Wtorek, 11 grudnia 2018r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
13-11-2018
Ciągle trwa projekt "Rozwój odnawialnych źródeł energii..."
W dalszym ciągu można wziąć udział w projekcie "Rozwój odnawialnych źródeł energii ...". Projekt dotyczy wymiany kotłów centralnego ogrzewania. Więcej informacji na plakacie.
13-11-2018
13-11-2018
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego
13-11-2018
02-11-2018
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
W dniach 9-18 listopada 2018 r. na terenie całego województwa podkarpackiego planowana jest jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
02-11-2018
31-10-2018
Obwieszczenie o zebranych dokumnetach i materiałach przed wydaniem decyzji
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE- dn 63 , na terenie działki ozn. nr 5691, obr. 0001 Lubaczów.
31-10-2018
30-10-2018
Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjnego lokalizacji inwestycji celu publicznego
pod nazwą: Rozbudowa linii kablowej oświetlenia terenów rekreacyjnych przy drodze gminnej (ul. Norwida) w Lubaczowie obejmującą działkę o nr. 2966/2.
30-10-2018
26-10-2018
Obwieszczenie o postanowieniu dot. postępowania ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Unii Lubelskiej
Obwieszczenie o postanowieniu dot. postępowania ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Unii Lubelskiej
26-10-2018
24-10-2018
Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za działkę nr 423/1
Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za działkę nr 423/1, powstałą z podziału działki nr 423, położoną w obrębie 0001 Lubaczów
24-10-2018
18-10-2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Sołotwie w Lubaczowie"
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Sołotwie w Lubaczowie"
18-10-2018
11-10-2018
Zaproszenie do składania oferty cenowej
na dostawę urządzenia typu NAS
11-10-2018
09-10-2018
OBWIESZCZENIE
o ponownym (3) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lubaczowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
09-10-2018
1  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  73
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra