Lubaczów
Niedziela, 27 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
11-09-2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 5772/15, 5772/13, 5772/11 w Lubaczowie.
11-09-2020
11-09-2020
Obwieszczenie o zmianie trasy planowanej inwestycji celu publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenach budownictwa jednorodzinnego przy ulicach Ignacego Mościckiego i Gen. Józefa Hallera w Lubaczowie
11-09-2020
08-09-2020
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1557/7, 1557/6, 1557/5, 1557/4 w mieście Lubaczowie
08-09-2020
04-09-2020
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Wykonanie zastępczego otworu studziennego S-8a w obrębie dz. nr 2115/3 wraz z obudową i przystosowaniem do eksploatacji z pozostałymi otworami studziennymi ujęcia S-1a, S-2a, S-5a, S-6a, S-9 ujęcia w ramach modernizacji ujęcia wodociągu komunalnego
04-09-2020
03-09-2020
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia PE-dn 90 na działkach nr ewid. 1450, 1424/15, 1424/14, 1424/13, 1424/12, 1424/11, 1424/10 w mieście Lubaczowie
03-09-2020
31-08-2020
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 188
Intensywne opady deszczu/2
31-08-2020
28-08-2020
Ogłoszenie o przetargu ofertowym nieograniczonym
Ogłoszenie o przetargu ofertowym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Lubaczów z przeznaczeniem na eksploatacje wapienia.
28-08-2020
28-08-2020
Obwieszczenie dla społeczeństwa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa wiaty do składowania elementów stalowych na działkach nr ewid. 4616/4, 4619 przy ul. Mazury w Lubaczowie".
28-08-2020
28-08-2020
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa wiaty do składowania elementów stalowych na działkach nr ewid. 4616/4, 4619 przy ul. Mazury w Lubaczowie"
28-08-2020
28-08-2020
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1557/7, 1557/6, 1557/5, 1557/4 w mieście Lubaczowie
28-08-2020
1  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  120
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra