Lubaczów
Niedziela, 17 grudnia 2017r.

LS

BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Organizacje

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
09-11-2017
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie
W związku z przystąpienie Rzeczypospolitej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie
09-11-2017
08-11-2017
Średnioterminowa prognoza pogody
Prognoza na 120 godzin
08-11-2017
31-10-2017
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 30 października 2017. w sprawie rozbudowy/przebudowy drogi wojewódzkiej 867
Obwieszczenie RDOŚ z dnia 30 października 2017 r., znak WOOŚ.4200.7.2017.AH.39, w sprawie przedsięwzięcie polegającego na rozbudowie/przebudowie drogi wojewódzkiej 867 w ramach zadań: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867
31-10-2017
31-10-2017
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie rozbudowy/przebudowy drogi wojewódzkiej 867
Obwieszczenie RDOŚ z dnia 30 października 2017 r., znak WOOŚ.4200.7.2017.AH.38, w sprawie przedsięwzięcie polegającego na rozbudowie/przebudowie drogi wojewódzkiej 867 w ramach zadań: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867
31-10-2017
31-10-2017
Obwieszczenie Wojewody Podkarpakiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa DW 867
Stosownie do art. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
31-10-2017
30-10-2017
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Zarządowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych
Zawiadamiam że na wniosek z dnia 31 sierpnia 2017 r., znak: 147/30HK/RM/DW866?STR/PJ/CC/2017 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania Zarządowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń
30-10-2017
20-10-2017
Obiweszczenie dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie mostu stalowego na linii nr 101 Munina - Hrebenne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mostu stalowego w km 38,572 na linii nr 101 Munina – Hrebenne wraz z branżą nawierzchniową, srk i teletechniki
20-10-2017
18-10-2017
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lubaczowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Zawiadomienie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lubaczowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
18-10-2017
10-10-2017
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie ws. wydania opinii dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie/przebudowie drogi wojewódzkiej 867
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie ws. wydania opinii dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie/przebudowie drogi wojewódzkiej 867
10-10-2017
06-10-2017
Znaleziono psa. Poszukiwany właściciel!
W dniu dzisiejszym (6.10.2017) na os. Mazury w Lubaczowie znaleziono psa. Najprawdopodobniej został porzucony przez byłych właścicieli lub się zgubił. Pies jest bardzo spokojny o łagodnym usposobieniu oraz bardzo wychudzony.
06-10-2017
1  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  57
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra