Lubaczów
Piątek, 14 grudnia 2018r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
11-10-2018
Zaproszenie do składania oferty cenowej
na dostawę urządzenia typu NAS
11-10-2018
09-10-2018
OBWIESZCZENIE
o ponownym (3) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lubaczowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
09-10-2018
09-10-2018
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia dla Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia dla Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych...
09-10-2018
21-09-2018
OGŁOSZENIE Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o prowadzonym postepowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o prowadzonym przez Wydział Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - Oddział Zamiejscowy w Przemyślu, postepowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
21-09-2018
20-09-2018
Zaproszenie do składania oferty cenowej na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia wielofunkcyjnego - zgodnie ze specyfikacją.
20-09-2018
17-09-2018
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
W dniu 17.09.2018 r. została wydana na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Hołysza, decyzja Nr 23/2018
17-09-2018
10-09-2018
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Unii Lubelskiej w Lubaczowie
Na wniosek Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło – zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia
10-09-2018
06-09-2018
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa budynku pralni z częścią dydaktyczną na terenie Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, na części działki nr 3288/5, obr. 0001 Lubaczów”
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa budynku pralni z częścią dydaktyczną na terenie Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, na części działki nr 3288/5, obr. 0001 Lubaczów”
06-09-2018
05-09-2018
OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju miasta Lubaczowa na lata 2018- 2038
Burmistrz Miasta Lubaczowa zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju miasta Lubaczowa na lata 2018- 2038
05-09-2018
04-09-2018
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 53
Burze z gradem/1
04-09-2018
1  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  73
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra