Lubaczów
Niedziela, 17 grudnia 2017r.

LS

BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Organizacje

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
03-10-2017
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie ws. wydania opinii dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie/przebudowie drogi wojewódzkiej 867
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie ws. wydania opinii dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie/przebudowie drogi wojewódzkiej 867
03-10-2017
03-10-2017
Zawiadomienie oraz postanowienie RDOŚ w Rzeszowie o braku konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko
ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Rzeszowie z dnia 29 września 2017 r. o zgromadzonym materiale dowodowym i wydanym postanowieniu, w którym stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w toku przeprowadzonego postępowania.
03-10-2017
29-09-2017
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27.09.2017 r. znak WOOŚ.4233.4.2017.AH.6
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27.09.2017 r. znak WOOŚ.4233.4.2017.AH.6 w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Sołotwie w Lubaczowie”
29-09-2017
21-09-2017
Ostrzeżenie meteorologiczne
Możliwe intensywne opady deszczu w dniu 21 września od godziny 11:45 do godziny 21:00.
21-09-2017
20-09-2017
Zawiadomienie o kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta
Zawiadomienie o kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta
20-09-2017
20-09-2017
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 19.09.2017 r. znak WOOŚ.4200.7.2017.AH.11 zawiadamiającego strony postępowania o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia przedłożonej wraz z wnioskiem karty informacyjnej przedsięwzięcia
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 19.09.2017 r.
20-09-2017
08-09-2017
Średnioterminowa prognoza pogody
Prognoza na 120 godzin
08-09-2017
07-09-2017
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zawiadomienie stron postępowania
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – Granica Państwa”
07-09-2017
07-09-2017
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zawiadomienie społeczeństwa
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – Granica Państwa”
07-09-2017
07-09-2017
Prognoza pogody dla województwa podkarpackiego
Prognoza 3 dobowa
07-09-2017
1  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  57
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra