Lubaczów
Środa, 8 kwietnia 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
19-03-2020
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Przymrozki/1, Opady śniegu/1
19-03-2020
13-03-2020
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 51
Silny wiatr/1
13-03-2020
12-03-2020
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 48
Silny wiatr/1
12-03-2020
11-03-2020
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
„Przebudowa rowu otwartego na rów kryty, budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych z ul. Rzemieślniczej do rzeki Sołotwy w mieście Lubaczów” na działkach nr ewid. 1127/8, 5307/7, 5306 w mieście Lubaczowie
11-03-2020
11-03-2020
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rozbudowa kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Wyspiańskiego w Lubaczowie na działkach nr ewid. 3729, 3730/4, 3730/3, 3731, 3732, 4005 w mieście Lubaczowie
11-03-2020
11-03-2020
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wg próbek
11-03-2020
09-03-2020
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1518/3, 1521/4, 1599, 1598, 1781/5, 1780 w mieście Lubaczowie
09-03-2020
06-03-2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 wraz z przyłączem kablowym nN 0,4 kV typu YAKXS 4x35mm2 do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Dąbków, na działkach nr ewid.53/5, 53/3, 52/2, 51/2, 51/3, 51/5 w miejscowości Dąbków, gm. Lubacz
06-03-2020
06-03-2020
ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO
Prognoza 6. dniowa
06-03-2020
05-03-2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa mostu stalowego w km 38,572 linii kolejowej nr 101 Munina-Hrebenne".
05-03-2020
1  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  107
Urząd Miejski

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra