Lubaczów
Sobota, 4 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
09-06-2020
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 106
Burze z gradem/1
09-06-2020
08-06-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
„Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1776/7, 1776/8, 1776/9, w mieście Lubaczowie”.
08-06-2020
08-06-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
„Budowa linii kablowej nN i budowa przyłączy kablowych nN do zasilania budynków mieszkalnych” na działkach nr ewid. 1458/4, 1458/3, 1458/2, 1458/9, 1458/8, 1458/7 w mieście Lubaczowie.
08-06-2020
08-06-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
„Budowa odcinka kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu na działkach nr ewid. 1599, 1522, 1545 w mieście Lubaczowie oraz na działkach nr ewid. 502, 382 w miejscowości Bałaje, Gmina Lubaczów”.
08-06-2020
08-06-2020
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 104
Burze z gradem/1
08-06-2020
05-06-2020
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Tomaszów-Lubaczów”.
05-06-2020
05-06-2020
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym, które odbędzie się dniu 08.06.2020 r.przed Sądem Rejonowym w Lubaczowie.
05-06-2020
05-06-2020
ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO
Prognoza 6. dniowa
05-06-2020
05-06-2020
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Burze/1
05-06-2020
04-06-2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa mostu stalowego w km 38,572 linii kolejowej nr 101 Munina-Hrebenne".
04-06-2020
1  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  114
Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra