Lubaczów
Piątek, 24 stycznia 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
03-01-2020
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
03-01-2020
20-12-2019
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO
Prognoza na 48 godzin
20-12-2019
20-12-2019
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji
„Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 1631/7, 1631/8, 1631/10, 1631/9, 1631/11, 1627, 1602, 1485, 5772/15, 5772/14, 5772/12, 5772/10, 5772/8, 5772/6, 5772/4, 5772/2, 5772/3, 1460, 1599, 1489, 1458/6, 1458/5, 145
20-12-2019
17-12-2019
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Budowa linii kablowej nN typu YAKXS 4x120mm2, budowa szafy kablowej SzK, budowa przyłącza kablowego nN typu YAKXS 4x35mm2 oraz budowa złącza licznikowego ZL na działkach nr ewid. 421, 715/3, 714/3, 714/4, 713/3, 712/2, 711/2, 710/2, 709/6, 709/4, 708/2, 7
17-12-2019
16-12-2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1073/3, 1073/2 przy ul. Polnej w Lubaczowie.
16-12-2019
16-12-2019
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie o wydaniu decyzji
16-12-2019
13-12-2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1778/3, 1778/2, 1778/1, 1782 w mieście Lubaczowie.
13-12-2019
13-12-2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 1631/7, 1631/8, 1631/10, 1631/9, 1631/11, 1627, 1602, 1485, 5772/15, 5772/14, 5772/12, 5772/10, 5772/8, 5772/6, 5772/4, 5772/2, 5772/3, 1460, 1599, 1489, 1458/6, 1458/5, 1458
13-12-2019
11-12-2019
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Oblodzenie/1
11-12-2019
11-12-2019
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
11-12-2019
1  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  101
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra