Lubaczów
Środa, 11 grudnia 2019r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
24-10-2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1778/3, 1778/2, 1778/1, 1782 w Lubaczowie.
24-10-2019
15-10-2019
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa mostu stalowego w km 38,572 linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne".
15-10-2019
14-10-2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa linii kablowej nN typu YAKXS 4x120mm2, budowa szaf kablowych SzK i budowa sześciu przyłączy kablowych nN typu YAKXS 4x35mm2 na działkach nr ewid. 5772/2, 5772/4, 5772/6, 5772/8, 5772/10, 5772/12, 5772/14, 5772/15, 5772/13, 5772/1 w Lubaczowie.
14-10-2019
11-10-2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1631/7, 1631/8, 1631/10, 1631/9, 1631/11, 1627, 1602, 1485, 5772/15, 5772/14, 5772/12, 5772/10, 5772/8, 5772/6, 5772/4, 5772/2, 5772/3, 1460, 1599, 1489, 1458/6, 1458/5, 1458
11-10-2019
11-10-2019
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Budowa linii kablowej nN typu YAKXS 4x120mm2, budowa przyłącza kablowego nN typu YAKXS 4x35mm2, budowa szaf kablowych SzK oraz złącza licznikowego ZL-1 na działkach nr ewid. 1545, 1782, 1570/4, 1540/3, 1571, 1573 przy ul. Przemysłowej w Lubaczowie.
11-10-2019
03-10-2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Lubaczowa: 1683R ul. Nowa w km 0+000-0+330, nr 1684R ul. Konopnickiej w km 0+000-0+706, ul. Mickiewicza w km 0+000-0+519 oraz 1685R ul. Krasińskiego w km 0+000-0+275”.
03-10-2019
03-10-2019
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa linii kablowej nN typu YAKXS 4x120mm2, budowa przyłącza kablowego nN typu YAKXS 4x35mm2, budowa szaf kablowych SzK oraz złącza licznikowego ZL-1 na działkach nr ewid. 1545, 1782, 1570/4, 1540/3, 1571, 1573 przy ul. Przemysłowej w Lubaczowie
03-10-2019
02-10-2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej II wraz z gazociągami przyłączeniowymi średniego i niskiego ciśnienia na działce nr ewid. 3863/2 w Lubaczowie.
02-10-2019
26-09-2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa zaplecza szatniowo – sanitarnego, hali sportowej wraz z halą sportową pneumatyczną łukową oraz boiskiem piłkarskim typu „Orlik” o wymiarach 30 x 62 m na działce nr ewid. 5294/2 w Lubaczowie.
26-09-2019
25-09-2019
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Lubaczów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 wraz z prognozą oddziaływania
25-09-2019
1  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  98
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra