Lubaczów
Niedziela, 24 stycznia 2021r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
07-12-2020
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1982/3, 1782, 1545, 1541/3, 1541/2, 1540/3, 1539 w mieście Lubaczowie
07-12-2020
07-12-2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
odnośnie postępowania transgranicznego w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.".
07-12-2020
03-12-2020
Poszukiwany właściciel psa
W kojcu należącym do Urzędu Miejskiego przebywa pies. Poszukuje się jego właściciela. Osoby, które mają jakiekolwiek informacje na ten temat proszone są o kontakt pod numerem telefonu 16 632 80 10 w. 35.
03-12-2020
02-12-2020
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Burmistrz Miasta Lubaczowa informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego przy ul. Nowej w Lubaczowie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
02-12-2020
01-12-2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o przedłużeniu terminu wydania decyzji
Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbrowa, Lisie Jamy, Lubaczów"
01-12-2020
30-11-2020
Średnioterminowa prognoza pogody
Prognoza 6. dniowa
30-11-2020
27-11-2020
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach
Budowa sieci wodociągowej.
27-11-2020
27-11-2020
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach
Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Leśnej w Lubaczowie
27-11-2020
26-11-2020
Obwieszczenie o wydłużeniu terminu na wydanie decyzji
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV oraz budowa przyłącza kablowego nN.
26-11-2020
26-11-2020
Obwieszczenie o wydłużeniu terminu na wydanie decyzji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ulicy Budowlanych w Lubaczowie – etap II.
26-11-2020
1  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  128
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra