Lubaczów
Środa, 8 kwietnia 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
28-02-2020
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Budowa sieci wodociągowej przy ul. Sadowej i ul. Płk. Stanisława Dąbka w Lubaczowie, na działkach nr ewid. 718/10, 744/2, 791/1, 791/2, 421, 553/1, 553/2, 556/4 w mieście Lubaczowie
28-02-2020
26-02-2020
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubaczowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubaczowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego przy ul. Nowej w Lubaczowie”
26-02-2020
24-02-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1073/3, 1073/2 w mieście Lubaczowie.
24-02-2020
21-02-2020
Obwieszczenie o zmianie trasy przebiegu projektowanego gazociągu
Budowia gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1518/3, 1521/4, 1599, 1626, 1598, 1781/5, 1780 w Lubaczowie
21-02-2020
17-02-2020
Średnioterminowa prognoza pogody dla województwa podkarpackiego
Prognoza 6. dniowa
17-02-2020
17-02-2020
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Silny wiatr/1
17-02-2020
17-02-2020
Obwieszczenie o zmianie trasy przebiegu projektowanego gazociągu
Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1631/7, 1631/8, 1631/10, 1631/9, 1631/11, 1627, 1602, 1485, 5772/15, 5772/14, 5772/12, 5772/10, 5772/8, 5772/6, 5772/4, 5772/2, 5772/3, 1460, 1599, 1489, 1458/6, 1458/5, 14
17-02-2020
17-02-2020
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa sieci wodociągowej przy ul. Sadowej i ul. Płk. Stanisława Dąbka w Lubaczowie, na działkach nr ewid. 718/10, 744/2, 791/1, 791/2, 421, 553/1, 553/2, 556/4 w mieście Lubaczowie
17-02-2020
14-02-2020
Średnioterminowa prognoza pogody dla województwa podkarpackiego
Prognoza 6. dniowa
14-02-2020
14-02-2020
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Silny wiatr/1
14-02-2020
1  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  107
Urząd Miejski

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra