Lubaczów
Czwartek, 22 marca 2018r.

LS

BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Organizacje

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
18-01-2018
Informacja o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc"
Informacja o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.” Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” – Etap V – rozbudowa DW 867
18-01-2018
18-01-2018
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Silny wiatr/2
18-01-2018
17-01-2018
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn. "Budowa mostu stalowego w km 38.572 linii nr 101 Munina - Hrebenne"
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn. "Budowa mostu stalowego w km 38.572 linii nr 101 Munina - Hrebenne"
17-01-2018
17-01-2018
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania inwestycji dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa mostu stalowego w km 38,572 linii nr 101 Munina - Hrebenne"
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn. "Budowa mostu stalowego w km 38.572 linii nr 101 Munina - Hrebenne, w ramach zadania pn." Przebudowa mostów stalowych w km 23.122, 38,572, 67,687 linii nr 101 Munina - Hrebenne wraz z branżą nawierzchniową, srk i teletechniki Zadanie I", na działkach nr 420 i 1994/9, Obręb Lubaczów, na terenie miasta Lubaczów, na terenie kolejowym zamkniętym"
17-01-2018
16-01-2018
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Prognoza 3 dobowa
16-01-2018
03-01-2018
Obwieszczenie w sprawie "Budowa zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Sołotwie w Lubaczowie"
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie, opinii z dnia 27 grudnia 2017 r., o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
03-01-2018
29-12-2017
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zawiadomienie społeczeństwa
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa obdowdnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866
29-12-2017
29-12-2017
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zawiadomienie stron postępowania
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa obdowdnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866
29-12-2017
28-12-2017
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania...
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa /rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa...
28-12-2017
21-12-2017
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 132
Opady marznące/1
21-12-2017
1  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  61
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra