Lubaczów
Niedziela, 27 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
28-07-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
„Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działce nr ewid. 4635/1 w mieście Lubaczowie”.
28-07-2020
28-07-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
„Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 717/1, 717/2, 718/1, 718/10, 718/9 w mieście Lubaczowie”.
28-07-2020
28-07-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. działka 267/16, 267/17, 267/31 (obręb 0001) w miejscowości Lubaczów, Gmina Lubaczów”. (proj. Lubaczów III)
28-07-2020
27-07-2020
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 166
Burze z gradem/1
27-07-2020
24-07-2020
Obwieszczenie dla społeczeństwa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Wykonanie zastępczego otworu studziennego S-8a w obrębie dz. nr 2115/3 wraz z obudową i przystosowaniem do eksploatacji z pozostałymi otworami studziennymi ujęcia S-1a, S-2a, S-5a, S-6a, S-9 ujęcia w ramach modernizacji ujęcia wodociągu komunalnego w Lubaczowie, zaopatrującego w wodę miasto Lubaczów”.
24-07-2020
24-07-2020
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
„Wykonanie zastępczego otworu studziennego S-8a w obrębie dz. nr 2115/3 wraz z obudowąi przystosowaniem do eksploatacji z pozostałymi otworami studziennymi ujęcia S-1a, S-2a, S-5a, S-6a, S-9 ujęcia w ramach modernizacji ujęcia wodociągu komunalnego w Luba
24-07-2020
23-07-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. działka 267/17, 267/31 (obręb 0001) w miejscowości Lubaczów, Gmina Lubaczów”. (proj. Lubaczów II).
23-07-2020
23-07-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 267/3, 350/1, 350/2, 350/3 (obręb 0001) w miejscowości Lubaczów, Gmina Lubaczów (proj. Lubaczów I).
23-07-2020
20-07-2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej
Przebudowa drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów-Basznia, powiat Lubaczowski, województwo podkarpackie
20-07-2020
20-07-2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbków, na działkach o nr ewid. gruntów: 54/6, 54/5, 53/7, 53/5, 53/3, 52/2, 51/2, 51/3, 51/4 i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbków, na działkach o n
20-07-2020
1  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  120
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra