Lubaczów
Poniedziałek, 16 lipca 2018r.

LS

BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
11-05-2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubaczowa
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubaczowa
11-05-2018
02-05-2018
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie poprzez termomodernizację i zastosowanie OZE"
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie poprzez termomodernizację i zastosowanie OZE"
02-05-2018
02-05-2018
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów - granica państwa"
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów - granica państwa
02-05-2018
23-04-2018
Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego
Komunikat w związku z utworzeniem działu rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.
23-04-2018
23-04-2018
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 40
Burze z gradem/1
23-04-2018
23-04-2018
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Burze/1
23-04-2018
16-04-2018
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o wyłożeniu projektów uproszczonych planów urządzania lasu
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o wyłożeniu projektów uproszczonych planów urządzania lasu
16-04-2018
12-04-2018
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzęcia "Hala produkcyjna nr 04"
Zawiadomienie niniejsze w dniu 12.04.2018r. zostaje umieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
12-04-2018
10-04-2018
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
10-04-2018
09-04-2018
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Po rozpatrzeniu wniosku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów z dnia 06.03.2018 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
09-04-2018
1  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  67
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra