Lubaczów
Czwartek, 22 sierpnia 2019r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
22-07-2019
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia PE-dn 90 na terenie działek ozn. wg operatu ewidencji gruntów nr 5111, 3845, 3765/2, 3766, 3767, obr. Lubaczów
22-07-2019
19-07-2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa linii kablowej nN typu YAKXS 4x120mm2, budowa szaf kablowych SzK i budowa przyłącza kablowego nN YAKXS 4x35mm2 na działkach o nr ewid. 1778/1, 1778/2, 1778/5 na zapleczu ul. Przemysłowej w Lubaczowie.
19-07-2019
18-07-2019
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego
18-07-2019
16-07-2019
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO
Sytuacja baryczna
16-07-2019
12-07-2019
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Burze z gradem/1
12-07-2019
11-07-2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na poddasze użytkowe z przebudową budynku dydaktycznego służącego kształceniu zawodowemu w Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia na działce nr 3290/3 przy ul. Kościuszki w Lubaczowie.
11-07-2019
08-07-2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego na zapleczu ul. Przemysłowej w Lubaczowie, na terenie działek ozn. wg operatu ewidencji gruntów nr 1778/1, 1778/2, 1778/3, 1778/4, 1778/5, 1778/6, 1778/7, 1778/8, 1778/9, obr. Lubaczów.
08-07-2019
02-07-2019
Średnioterminowa prognoza pogody dla województwa podkarpackiego
Prognoza 6. dniowa
02-07-2019
01-07-2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Sudel w Lubaczowie, na działkach o nr ewid. 4411/4, 4411/5, 4412, 4456, 4440/1, 4441, 4416/1.
01-07-2019
01-07-2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Baziaka – Kopernika w Lubaczowie, na działkach o nr ewid. 2561/2, 2561/1, 5765, 2588/1, 2588/2, 2586/2, 2722/6, 2582/2, 2586/7, 2586/8.
01-07-2019
1  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  90
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra