Lubaczów
Środa, 11 grudnia 2019r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
09-09-2019
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej II wraz z gazociągami przyłączeniowymi średniego i niskiego ciśnienia na działce nr ewid. 3863/2 w Lubaczowie
09-09-2019
06-09-2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa linii kablowej nN YAKXS 4x120mm2 wraz z przyłączem kablowym nN YAKXS 4x35mm2, budowa szaf kablowych SzK i złącza licznikowego ZL-1 na działkach o nr ewid. 1545, 1782, 1570/4, 1540/3, 1571, 1573 przy ul. Przemysłowej w Lubaczowie.
06-09-2019
06-09-2019
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Lubaczowa: 1683R ul. Nowa w km 0+000 – 0+330, nr 1684R ul. Konopnickiej w km 0+000 – 0+706, ul. Mickiewicza w km 0+000 – 0+519 oraz 1685R ul. Krasińskiego w km 0+000 – 0+275” na działkach nr ewid. 2206/27, 22
06-09-2019
04-09-2019
Średnioterminowa prognoza pogody dla województwa podkarpackiego
Prognoza 6. dniowa
04-09-2019
03-09-2019
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie.
03-09-2019
03-09-2019
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Budowa linii kablowej nN typu YAKXS 4x120mm2, budowa szaf kablowych SzK oraz budowa przyłącza kablowego nN typu YAKXS 4x35mm2 na działkach o nr ewid. 1778/1, 1778/2, 1778/5 w Lubaczowie.
03-09-2019
03-09-2019
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Sudel w Lubaczowie, na działkach o nr ewid. 4411/4, 4411/5, 4412, 4416/1, 4416/2, 4417, 4418/2, 4424, 4425, 4426, 4427, 4458, 4459, 4456, 4457/1, 4462, 4461/1, 4461/2.
03-09-2019
03-09-2019
Obwieszczenie o wydłużeniu terminu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Baziaka – Kopernika w Lubaczowie, na działkach o nr ewid. 2561/2, 2561/1, 5765, 2588/1, 2588/2, 2586/2, 2722/6, 2582/2, 2586/7, 2586/8.
03-09-2019
03-09-2019
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Baziaka – Kopernika w Lubaczowie, na działkach o nr ewid. 2561/2, 2561/1, 5765, 2588/1, 2588/2, 2586/2, 2722/6, 2582/2, 2586/7, 2586/8.
03-09-2019
02-09-2019
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 154
Burze z gradem/2
02-09-2019
1  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  98
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra