Lubaczów
Środa, 8 kwietnia 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
05-02-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa linii kablowej SN 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/50mm2, budowa stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4kV, przebudowa słupa SN 15kV, budowa linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4x120mm2 i budowa sześciu przyłączy kablowych nN 0,4kV typu YAKXS 4x35mm
05-02-2020
05-02-2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie odnośnie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa mostu stalowego w km 38,572 linii kolejowej nr 101 Munina-Hrebenne
05-02-2020
04-02-2020
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Prognoza 3 dobowa
04-02-2020
03-02-2020
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 2051/21, 2056/9, 2062/14, 5097/9, 5410/65, 2022/88, 2022/93, 2022/32, 2022/89, 2029, 2028, 2022/83, 2022/38 w mieście Lubaczowie.
03-02-2020
29-01-2020
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 stycznia 2020 r.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 stycznia 2020 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pt. "Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budownictwa mieszka
29-01-2020
29-01-2020
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Lubaczów, dnia 29.01.2020 r. GPR.7021.1.2020 Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubacz
29-01-2020
27-01-2020
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1073/3, 1073/2 w mieście Lubaczowie
27-01-2020
22-01-2020
Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
19 grudnia 2019r. Rada Miejska w Lubaczowie podjęła uchwałę nr 196/XVI/2019, na mocy której właściciele nieruchomości niezamieszkałych, od dnia 01.03.2020r. zostali wyłączeni z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
22-01-2020
22-01-2020
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO
Prognoza na 48 godzin
22-01-2020
21-01-2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 718/10, 744/2, 791/1, 791/2, 421, 553/1, 553/2, 556/4 w Lubaczowie.
21-01-2020
1  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  107
Urząd Miejski

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra