Lubaczów
Sobota, 4 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
14-05-2020
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
„Budowa odcinka kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu” na działkach nr ewid. 1599, 1522, 1545 w mieście Lubaczowie oraz na działkach nr ewid. 502, 382 w miejscowości Bałaje, Gmina Lubaczów”
14-05-2020
13-05-2020
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 86
Intensywne opady deszczu/1
13-05-2020
07-05-2020
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO
Prognoza na 48 godzin
07-05-2020
04-05-2020
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1776/7, 1776/8, 1776/9 w mieście Lubaczowie
04-05-2020
04-05-2020
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego odcinka ul. Szopena i ul. Budowlanych” na działkach nr ewid. 1875/5, 1782, 1892/1, 1931, 1922, 1875/1, 1876/1, 1884, 1885, 1887, 1886, 1888, 1889, 1910, 1911, 1912, 1891, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921
04-05-2020
04-05-2020
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa linii kablowej nN wraz z przyłączami kablowymi nN i rozbiórką istniejącej linii napowietrznej nN przy ul. Szopena i ul. Budowlanych” na działkach nr ewid. 1875/5, 1782, 1892/1, 1931, 1879/2, 1875/1, 1876/1, 1879/4, 1879/5, 1879/6, 1881/2, 1884, 1885, 1887, 1886, 1888, 1889, 1910, 1911, 1912, 1891, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1938/1, 1932, 1908, 1909, 1906, 1907, 1904, 1903/1, 1903/2, 1901, 1902, 1899, 1900, 1898, 1897, 1895, 1896, 1880/2, 1881/3, 1879/3, 1880/1, 1883, 1890 w mieście Lubaczowie
04-05-2020
04-05-2020
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa linii kablowej nN i budowa przyłączy kablowych nN do zasilania budynków mieszkalnych” na działkach nr ewid. 1458/4, 1458/3, 1458/2, 1458/9, 1458/8, 1458/7 w mieście Lubaczowie
04-05-2020
04-05-2020
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu” na działkach nr ewid. 1599, 1522, 1545 w mieście Lubaczowie oraz na działkach nr ewid. 502, 382 w miejscowości Bałaje, Gmina Lubaczów
04-05-2020
04-05-2020
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Silny wiatr/1
04-05-2020
29-04-2020
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 78
Burze z gradem/1
29-04-2020
1  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  114
Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra