Lubaczów
Środa, 8 kwietnia 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
16-01-2020
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 10
Gęsta mgła/1
16-01-2020
16-01-2020
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1073/3, 1073/2 w mieście Lubaczowie
16-01-2020
16-01-2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rozbudowa i przebudowa rowu otwartego na rów kryty z odprowadzeniem wód opadowych z ul. Rzemieślniczej do rzeki Sołotwy na działkach nr ewid. 1127/8, 5307/7, 5306 w miejscowości Lubaczów.
16-01-2020
16-01-2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rozbudowa kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Wyspiańskiego na działkach nr ewid. 3729, 3730/4, 3730/3, 3731, 3732, 4005 w Lubaczowie.
16-01-2020
15-01-2020
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Budowa linii kablowej SN 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/50mm2, budowa stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4kV, przebudowa słupa SN 15kV, budowa linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4x120mm2 oraz budowa sześciu przyłączy kablowych nN 0,4kV typu YAKXS 4x3
15-01-2020
15-01-2020
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 2051/21, 2056/9, 2062/14, 5097/9, 5410/65, 2022/88, 2022/93, 2022/32, 2022/89, 2029, 2028, 2022/83, 2022/38 w mieście Lubaczowie
15-01-2020
13-01-2020
Średnioterminowa prognoza pogody dla województwa podkarpackiego
Prognoza na 120 godzin
13-01-2020
10-01-2020
Średnioterminowa prognoza pogody dla województwa podkarpackiego
Prognoza na 120 godzin
10-01-2020
08-01-2020
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 6
Opady marznące/1
08-01-2020
07-01-2020
Średnioterminowa prognoza pogody dla województwa podkarpackiego
Prognoza 6. dniowa
07-01-2020
1  «««  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »»»  107
Urząd Miejski

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra