Lubaczów
Niedziela, 19 stycznia 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
03-10-2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Lubaczowa: 1683R ul. Nowa w km 0+000-0+330, nr 1684R ul. Konopnickiej w km 0+000-0+706, ul. Mickiewicza w km 0+000-0+519 oraz 1685R ul. Krasińskiego w km 0+000-0+275”.
03-10-2019
03-10-2019
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa linii kablowej nN typu YAKXS 4x120mm2, budowa przyłącza kablowego nN typu YAKXS 4x35mm2, budowa szaf kablowych SzK oraz złącza licznikowego ZL-1 na działkach nr ewid. 1545, 1782, 1570/4, 1540/3, 1571, 1573 przy ul. Przemysłowej w Lubaczowie
03-10-2019
02-10-2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej II wraz z gazociągami przyłączeniowymi średniego i niskiego ciśnienia na działce nr ewid. 3863/2 w Lubaczowie.
02-10-2019
26-09-2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa zaplecza szatniowo – sanitarnego, hali sportowej wraz z halą sportową pneumatyczną łukową oraz boiskiem piłkarskim typu „Orlik” o wymiarach 30 x 62 m na działce nr ewid. 5294/2 w Lubaczowie.
26-09-2019
25-09-2019
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Lubaczów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 wraz z prognozą oddziaływania
25-09-2019
19-09-2019
ZAWIADOMIENIE
Zawiadomienie o odwołaniu zgromadzenia publicznego na wniosek P. Łukasza Rydzika złożonego w dniu 19-09-2019 r.
19-09-2019
18-09-2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa linii kablowej nN typu YAKXS 4x120mm2, budowa szaf kablowych SzK oraz budowa przyłącza kablowego nN typu YAKXS 4x35mm2 na działkach nr ewid. 1778/1, 1778/2, 1778/5 w Lubaczowie.
18-09-2019
18-09-2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Sudel w Lubaczowie” na działkach nr ewid. 4411/4, 4411/5, 4412, 4416/1, 4416/2, 4417, 4418/2, 4424, 4425, 4426, 4427, 4456, 4458, 4459, 4457/1, 4462, 4461/1, 4461/2.
18-09-2019
18-09-2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Baziaka - Kopernika w Lubaczowie na działkach nr ewid. 2561/2, 2561/1, 5765, 2588/1, 2588/2, 2586/2, 2722/6, 2582/2, 2586/7, 2586/8.
18-09-2019
17-09-2019
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Budowa stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej II wraz z gazociągami przyłączeniowymi średniego i niskiego ciśnienia na działce nr ewid. 3863/2 w Lubaczowie
17-09-2019
1  «««  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »»»  101
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra