Lubaczów
Poniedziałek, 27 maja 2019r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
23-03-2012
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną...
23-03-2012
23-03-2012
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego „Za Dużym Wałem”.
23-03-2012
16-03-2012
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Rodzaj oferty zadania publicznego - Wyjazd kulturowo - edukacyjno - integracyjno - rekreacyjny osób niepełnosprawnych do Włoch jako przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
16-03-2012
14-03-2012
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Budowa lądowiska dla helikopterów na terenie SP ZOZ w Lubaczowie.
14-03-2012
02-03-2012
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Budowa lądowiska dla helikopterów na terenie SP ZOZ w Lubaczowie...
02-03-2012
02-03-2012
OBWIESZCZENIE
Budowa lądowiska dla helikopterów na terenie SP ZOZ w Lubaczowie z infrastrukturą techniczną, usytuowanego w płd. - wsch. narożniku działki nr ewid. 1672 położonej przy ulicy Mickiewicza w Lubaczowie.
02-03-2012
17-02-2012
O B W I E S Z C Z E N I E
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa lądowiska dla helikopterów na terenie SP ZOZ w Lubaczowie.
17-02-2012
07-02-2012
Informacja Burmistrza Miasta o jakości wody przeznaczonej do spożycia
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego „Za Dużym Wałem”.
07-02-2012
24-01-2012
O B W I E S Z C Z E N I E
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego. Budowa linii kablowej SN 15 kV z wymianą słupa SN, stacji transformatorowej słupowej 15/04kV, linii kablowych nN, obejmującą działki o nr ewid. 443/3, 443/4, 443/5...
24-01-2012
18-01-2012
O B W I E S Z C Z E N I E
Budowa targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną zewnętrzną na działkach nr nr ewid. 3575/66, 3575/65, 3575/63, 3575/55, 3575/64, 3575/53, 3575/61 położonych przy ulicy Handlowej i Słonecznej w Lubaczowie.
18-01-2012
1  «««  75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83  »»»  83
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra