Lubaczów
Niedziela, 16 czerwca 2019r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
22-02-2019
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 na terenie działek nr 837, 838/2, 839, 840, 841/2 przy ul. Polnej w Lubaczowie
22-02-2019
22-02-2019
Średnioterminowa prognoza pogody dla województwa podkarpackiego
Prognoza 6. dniowa
22-02-2019
19-02-2019
Średnioterminowa prognoza pogody dla województwa podkarpackiego
Prognoza 6. dniowa
19-02-2019
14-02-2019
Średnioterminowa prognoza pogody dla województwa podkarpackiego
Prognoza 6. dniowa
14-02-2019
13-02-2019
Średnioterminowa prognoza pogody dla województwa podkarpackiego
Prognoza 6. dniowa
13-02-2019
12-02-2019
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Budowa linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 wraz z przyłączem kablowym YAKXS 4x35 mm2, budowa szafy kablowej i złącza kablowego licznikowego ZL-1 na terenie działek nr 3216/9, 3216/14, 3204/21, 3204/20, 3204/9, 3204/10, 3226, obr. Lubaczów zostało zakończone
12-02-2019
12-02-2019
Obwieszczenie o zmianie MPZP przy ul. Nowej w Lubaczowie
O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego przy ul. Nowej w Lubaczowie oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w
12-02-2019
12-02-2019
Średnioterminowa prognoza pogody dla województwa podkarpackiego
Prognoza 6. dniowa
12-02-2019
11-02-2019
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Prognoza 3. dobowa
11-02-2019
11-02-2019
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 27
Oblodzenie/1
11-02-2019
1  «««  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  »»»  84
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra