Lubaczów
Niedziela, 21 lipca 2019r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
25-03-2013
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa linii kablowych nN na działkach przy ul. Wodna, Rolna, Mickiewicza
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa linii kablowych nN – rozbudowa sieci elektroenergetycznej z projektowanej stacji transformatorowej „LUBACZÓW 4”.
25-03-2013
13-03-2013
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa kablowej sieci niskiego napięcia przy ulicy Cypriana Kamila Norwida
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa kablowej sieci niskiego napięcia przy ulicy Cypriana Kamila Norwida na działkach nr ewid. 2966/2 i 2948.
13-03-2013
27-02-2013
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. ustalenia lokalizacji celu publicznego pod nazwą: Budowa słupa oraz kablowej linii średniego napięcia położonych w rejonie ulicy Starzyny.
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. ustalenia lokalizacji celu publicznego pod nazwą: Budowa słupa oraz kablowej linii średniego napięcia 15 kV na działkach o nr ewid. 4277, 4155, 4246, 4226, 4294, 4268 położonych w rejonie ulicy Starzyny.
27-02-2013
22-02-2013
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pt. " Likwidacja linii napowietrznej nn i budowa linii kablowej i przyłączy nn wraz z linią kablową oświetlenia ulicznego"
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pt. " Likwidacja linii napowietrznej nn i budowa linii kablowej i przyłączy nn wraz z linią kablową oświetlenia ulicznego .. ", przy ul. Piaskowej ...
22-02-2013
22-02-2013
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pt. " Likwidacja linii napowietrznej nn i budowa linii kablowej i przyłączy nn wraz z linią kablową oświetlenia ulicznego"
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Likwidacja linii napowietrznej nn i budowa linii kablowej i przyłączy nn wraz z linią kablową oświetlenia ulicznego..." przy ul. Leśnej ...
22-02-2013
18-02-2013
„Zakład przetwarzania i obróbki odpadów radioaktywnych prowadzony przez JAVYS, a.s., w Jaslovskich Bohunicach"
W związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zakład przetwarzania i obróbki odpadów radioaktywnych prowadzony przez JAVYS, a.s., w Jaslovskich Bohunicach", wszczęto postępowanie w sprawie ...
18-02-2013
07-02-2013
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17 dot. wystąpienie opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 15 cm.
07-02-2013
24-01-2013
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie do właściciel i zarządców obiektów budowlanych.
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie do właściciel i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.
24-01-2013
16-01-2013
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5 dot. Przewiduje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.
16-01-2013
15-01-2013
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5 dot. Przewiduje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki,powodujących gołoledź.
15-01-2013
1  «««  76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84  »»»  87
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra