Lubaczów
Sobota, 25 stycznia 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
31-03-2014
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Kard. Wyszyńskiego w Lubaczowie wraz z przebudową odcinka kanalizacji ogólnospławnej"
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Kard. Wyszyńskiego w Lubaczowie wraz z przebudową odcinka kanalizacji ogólnospławnej"
31-03-2014
28-03-2014
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Kard. Wyszyńskiego w Lubaczowie wraz z przebudową odcinka kanalizacji ogólnospławnej”
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Kard. Wyszyńskiego w Lubaczowie wraz z przebudową odcinka kanalizacji ogólnospławnej”
28-03-2014
28-03-2014
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
28-03-2014
14-03-2014
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Lubaczowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 ... "
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Lubaczowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 ul. Adama Mickiewicza ... "
14-03-2014
14-03-2014
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. "Likwidacja linii napowietrznej nn i budowa linii kablowej i przyłączy nn wraz z linią kablową oświetlenia ulicznego ..."
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. "Likwidacja linii napowietrznej nn i budowa linii kablowej i przyłączy nn wraz z linią kablową oświetlenia ulicznego ... "
14-03-2014
07-03-2014
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lubaczowa.
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lubaczowa.
07-03-2014
05-03-2014
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Kard. Wyszyńskiego w Lubaczowie wraz z przebudową odcinka kanalizacji ogólnospławnej”
05-03-2014
04-03-2014
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania pod nazwą: "Budowa pomnika gen. Józefa Kustronia, przebudowa boiska z bieżni ... ."
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania pod nazwą: "Budowa pomnika gen. Józefa Kustronia, przebudowa boiska z bieżnią, oświetleniem i obiektami do dyscyplin lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na działce nr ewid. 3290/1.
04-03-2014
10-02-2014
Obwieszczenie o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Likwidacja linii napowietrznej nn i budowa linii kablowej i przyłączy nn ..."
Obwieszczenie o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Likwidacja linii napowietrznej nn i budowa linii kablowej i przyłączy nn ... przy ul. Mickiewicza, Krasińskiego, Kopernika ... "
10-02-2014
05-02-2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Kard. Wyszyńskiego ... "
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Kard. Wyszyńskiego ... "
05-02-2014
1  «««  83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91  »»»  101
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra