Lubaczów
Piątek, 7 sierpnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
08-12-2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „ Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Powiecie Lubaczowskim poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego..
08-12-2015
07-12-2015
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji
Obwieszczenie o zabranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 32 wraz z przyłączem gazowym stal PE – 25 do budynku mieszkalnego przy ulicy Rejtana w Lubaczowie.
07-12-2015
07-12-2015
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN (...) w Lubaczowie.
07-12-2015
01-12-2015
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 89
Silny wiatr/1
01-12-2015
19-11-2015
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 85
Silny wiatr/1
19-11-2015
18-11-2015
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 84
Silny wiatr/1
18-11-2015
17-11-2015
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa energetycznych linii kablowych ziemnych na działkach położonych na zapleczu ul. Płk. Dąbka w Lubaczowie.
17-11-2015
17-11-2015
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym i przyłączem wodociągowym oraz budowa sieci wodociągowej.
17-11-2015
27-10-2015
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego...
27-10-2015
26-10-2015
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa energetycznych linii kablowych ziemnych SN 15 kV, słupa SN 15 kV, napowietrznej słupowej stacji transformatorowej...
26-10-2015
1  «««  84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92  »»»  117
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra