Lubaczów
Sobota, 16 grudnia 2017r.

LS

BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Organizacje

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
20-04-2017
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa i przebudowa w ramach modernizacji miejskiej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Lubaczów”, na działkach o numerze ew
20-04-2017
20-04-2017
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 49
Przymrozki/1
20-04-2017
07-04-2017
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc".
07-04-2017
07-04-2017
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie - zawiadomienie stron postępowania
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową
07-04-2017
31-03-2017
Średnioterminowa prognoza pogody
Prognoza na 120 godzin
31-03-2017
22-03-2017
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
22-03-2017
16-03-2017
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszy Referent ds. księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
16-03-2017
08-03-2017
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej w Lubaczowie wraz z załącznikami.
08-03-2017
08-03-2017
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikami.
08-03-2017
07-03-2017
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa ...
07-03-2017
1  «««  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  »»»  57
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra