Lubaczów
Sobota, 4 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
26-03-2020
Obwieszczenie o wydłużeniu terminu na wydanie decyzji
Rozbudowa kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Wyspiańskiego w Lubaczowie na działkach nr ewid. 3729, 3730/4, 3730/3, 3731, 3732, 4005 w mieście Lubaczowie
26-03-2020
24-03-2020
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego przy ul. Nowej w Lubaczowie"
24-03-2020
20-03-2020
ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO
Prognoza 6. dniowa
20-03-2020
20-03-2020
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza na 120 godzin
20-03-2020
19-03-2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego odcinka ul. Szopena oraz ul. Budowlanych na działkach nr ewid. 1875/5, 1782, 1892/1, 1931, 1922, 1875/1, 1876/1, 1884, 1885, 1887, 1886, 1888, 1889, 1910, 1911, 1912, 1891, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1
19-03-2020
19-03-2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa linii kablowej n.n. wraz z przyłączami kablowymi n.n. i rozbiórką istniejącej linii napowietrznej n.n. na działkach nr ewid. 1875/5, 1782, 1892/1, 1931, 1879/2, 1875/1, 1876/1, 1879/4, 1879/5, 1879/6, 1881/2, 1884, 1885, 1887, 1886, 1888, 1889, 191
19-03-2020
19-03-2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa linii kablowej n.n. oraz budowa przyłączy kablowych n.n. do zasilania budynków mieszkalnych na działkach nr ewid. 1458/9, 1458/8, 1458/7, 1458/4, 1458/3, 1458/2 w m. Lubaczów.
19-03-2020
19-03-2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na dz. nr ewid. 1599, 1522, 1545 obręb Lubaczów oraz na działkach nr ewid. 502, 382 obręb Bałaje gmina Lubaczów z wylotem do rowu.
19-03-2020
19-03-2020
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1631/7, 1631/8, 1631/10, 1631/9, 1631/11, 1627, 1602, 1485, 5772/15, 5772/14, 5772/12, 5772/10, 5772/8, 5772/6, 5772/4, 5772/2, 5772/3, 1460, 1599, 1489, 1458/6, 1458/5, 1458
19-03-2020
19-03-2020
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1518/3, 1521/4, 1599, 1598, 1781/5, 1780 w mieście Lubaczowie
19-03-2020
1  «««  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  »»»  114
Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra