Lubaczów
Poniedziałek, 27 września 2021r.

Invest in Lubaczow


BIP

Komunikaty

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
26-11-2020
Obwieszczenie o wydłużeniu terminu na wydanie decyzji
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV oraz budowa przyłącza kablowego nN.
26-11-2020
26-11-2020
Obwieszczenie o wydłużeniu terminu na wydanie decyzji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ulicy Budowlanych w Lubaczowie – etap II.
26-11-2020
26-11-2020
Obwieszczenie o wydłużeniu terminu na wydanie decyzji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ulicy Budowlanych w Lubaczowie – etap I.
26-11-2020
16-11-2020
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach
Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63.
16-11-2020
10-11-2020
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
„Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ulicy Malczewskiego w Lubaczowie” na działkach nr ewid. 1450, 1424/15, 1424/14, 1424/13, 1424/12, 1424/11, 1424/10 w mieście Lubaczowie
10-11-2020
10-11-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
„Budowa odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia PE dn 110/125 na działkach nr ewid. 4294, 4284 w mieście Lubaczowie”.
10-11-2020
04-11-2020
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV wraz z szafą kablową SzK nN 0,4 kV oraz budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV wraz ze złączem licznikowym ZL-1 na działkach nr ewid. 5545, 5536 w mieście Lubaczowie
04-11-2020
04-11-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 5772/15, 5772/13, 5772/11 w mieście Lubaczowie
04-11-2020
04-11-2020
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV oraz budowa przyłącza kablowego nN na działkach nr ewid. 1, 27, 28, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 176 w mieście Lubaczowie oraz na działce nr ewid. 2870/5 (obręb Maślanki) w miejscowości Futory, gm. Oleszyce
04-11-2020
02-11-2020
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
„Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ulicy Malczewskiego w Lubaczowie” na działkach nr ewid. 1450, 1424/15, 1424/14, 1424/13, 1424/12, 1424/11, 1424/10 w mieście Lubaczowie
02-11-2020
1  «««  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  »»»  132
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra