Lubaczów
Czwartek, 21 stycznia 2021r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
25-05-2016
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w związku z przekazaniem przez Republikę Słowacką końcowego stanowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją (...)
25-05-2016
13-05-2016
IMiGW Centarlne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Średnioterminowa prognoza pogody
13-05-2016
10-05-2016
Ogłoszenie o jakości wody
Woda w wodociągu „Za Dużym Wałem” w Lubaczowie jest przydatna do spożycia przez ludzi.
10-05-2016
28-04-2016
Obwieszczenie
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubaczowa.
28-04-2016
27-04-2016
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania o przeprowadzonej analizie.
27-04-2016
21-04-2016
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Skup i Sprzedaż Złomu Metali Kolorowych Zakład Betoniarski Ryszarda Bąska ul. Mickiewicza 173.
21-04-2016
15-04-2016
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 7/2016 z dnia 15.04.2016 r. na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji.
15-04-2016
14-04-2016
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego...
14-04-2016
01-04-2016
Obwieszczenie
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 2022/43, 2022/84, 2022/34, 2022/32, 2022/35, 2022/40, 2022/31, 2022/30, 2022/76, 2022/75, 2022/83...
01-04-2016
31-03-2016
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia PE – dn 90 z przyłączem gazowym PE – 75 na terenie działek (...) do budynku usługowego..."
31-03-2016
1  «««  89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97  »»»  128
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra