Lubaczów
Środa, 30 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
31-03-2015
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 27
Silny wiatr/1
31-03-2015
30-03-2015
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP zespołu budownictwa jednorodzinnego MAZURY VI ...
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu budownictwa jednorodzinnego MAZURY VI zlokalizowanego przy ulicy Mazury w Lubaczowie ...
30-03-2015
25-03-2015
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
25-03-2015
19-03-2015
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej przy ulicy Przemysłowej w Lubaczowie oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko .. .
19-03-2015
18-03-2015
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dot. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 40 ... "
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dot. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE - dn 40 przyłączami gazowymi PE - dn 25 do budynków mieszkalnych ... "
18-03-2015
17-03-2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania pn: " ... produkcji środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Lubaczów ..."
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania pn: " ... produkcji środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Lubaczów ..."
17-03-2015
17-03-2015
U W A G A !!!
W związku z licznymi zapytaniami odnośnie szkód wyrządzonych przez bobry na terenie miasta Lubaczowa Urząd Miejski uprzejmie informuję, że o zaistniałej szkodzie należy powiadomić Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie pod nr tel. 783 921 900.
17-03-2015
13-03-2015
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dot. "Budowa linii kablowej nN, szafy kablowej ... "
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dot. "Budowa linii kablowej nN, szafy kablowej raz przyłącza kablowego z układem pomiarowym do budynku mieszkalnego na działce nr 4687/5 ... "
13-03-2015
05-03-2015
Budowa tymczasowego obiektu do SKŁADOWANIA ODPADÓW WYSOKOAKTYWNYCH, które mają być zwracane z Federacji Rosyjskiej po przetworzeniu wypalanego paliwa jądrowego z Ukraińskich Elektrowni Jądrowych
Budowa tymczasowego obiektu do SKŁADOWANIA ODPADÓW WYSOKOAKTYWNYCH, które mają być zwracane z Federacji Rosyjskiej po przetworzeniu wypalanego paliwa jądrowego z Ukraińskich Elektrowni Jądrowych.
05-03-2015
03-03-2015
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych ... "
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych ... położone przy ul. Rejtana i ul. Henryka Sienkiewicza w Lubaczowie ..."
03-03-2015
1  «««  94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102  »»»  121
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra