Lubaczów
szukaj
Czwartek, 24 września 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Prasa drukuj
Aktualnie na terenie miasta Lubaczów można spotkać następujące wydawnictwa prasowe:

Lubaczow.pl
Gazeta Lubaczow.pl bezpłatna, wydawana od 2015 r. przez Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego.

Wydawnictwo jest dostępne w punktach sprzedaży prasy na terenie miasta oraz w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Ponadto gazeta dostarczana jest również indywidualnie do mieszkańców.
Nakład wydania wynosi 3500 egzemplarzy.
Kurier Lubaczowski
Kurier Lubaczowski - gazeta bezpłatna. Wydawnictwo jest publikowane i rozpowszechniane przez firmę prywatną.
Wydawnictwo jest dostępne w punktach sprzedaży prasy oraz instytucjach samorządowych na terenie Miasta Lubaczów oraz Powiatu Lubaczowskiego.
Kresowiak Galicyjski
Kresowiak Galicyjski - gazeta płatna. Wydawnictwo jest publikowane i rozpowszechniane przez firmę prywatną.
Wydawnictwo jest dostępne w punktach sprzedaży prasy terenie Miasta Lubaczów oraz Powiatu Lubaczowskiego.
Nowa Gazeta
Nowa Gazeta - gazeta bezpłatna. Wydawnictwo jest publikowane i rozpowszechniane przez Gminę Lubaczów wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych Gminy Lubaczów.
Wydawnictwo jest dostępne w budynku Urzędu Gminy Lubaczów.
Teraz
Pismo wydawane przez Klub Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie od 1997 roku. Ukazuje się z częstotliwością 4-6 numerów w ciągu roku. Dostępne w sprzedaży na terenie całego powiatu lubaczowskiego.
Ziemia Lubaczowska
Ziemia Lubaczowska - gazeta mieszkańców Powiatu Lubaczowskiego wydawana w cyklu jedno- lub dwumiesięcznym przez grupę Media Lubaczowskie sp. z o.o. Dostępna w sprzedaży na terenie ponad 50 punktów w Lubaczowie i powiecie
Powszechny Spis Rolny 2020
InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra