Lubaczów
szukaj
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x
Konkursy, oferty, dotacje drukuj
06-04-2006
Program Wschód-Wschód Fundacji im. Stefana Batorego
06-04-2006

Program Wschód-Wschód Fundacji im. Stefana Batorego zaprasza polskie organizacje pozarządowe oraz inne instytucje do korzystania z nowej ścieżki dotacyjnej na projekty współpracy między nowymi państwami członkowskimi UE, kandydatami i potencjalnymi kandydatami Unii oraz jej wschodnimi sąsiadami. W ramach tej ścieżki wspierane będą inicjatywy mające na celu wykorzystanie doświadczeń akcesji europejskiej w krajach Europy Środkowej dla przyszłych krajów członkowskich Unii i dla jej wschodnich sąsiadów. Wnioski przyjmowane są przez cały rok.

O dotacje ubiegać się mogą organizacje z: Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czech, Chorwacji, Estonii, Gruzji, Kosowa, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdowy, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii i Czarnogóry, Słowacji, Słowenii, Turcji, Ukrainy i Węgier, przy czym Fundacja Batorego przyjmuje wnioski wyłącznie od organizacji z Polski.
wstecz

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra