Lubaczów
szukaj
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x
Konkursy, oferty, dotacje drukuj
06-04-2006
Fundacja im. Stefana Batorego wraz z Fundacją Roberta Boscha
06-04-2006

Fundacja im. Stefana Batorego wraz z Fundacją Roberta Boscha ogłaszają nowy konkurs dotacyjny realizowany w ramach programu "Partnerstwo Inicjatyw Społecznych", skierowany do polsko-niemiecko-ukraińskich/białoruskich partnerstw organizacji pozarządowych. Termin składania listów intencyjnych mija 15 lipca 2006, a terminy składania wniosków o dofinansowanie podróży to: 31 marca 2006, 30 czerwca 2006 oraz 30 października 2006.

"Partnerstwo Inicjatyw Społecznych: Niemcy – Polska – Ukraina/Białoruś" to nowy konkurs dotacyjny Fundacji im Stefana Batorego i Fundacji Roberta Boscha wspierający trójstronne projekty organizacji pozarządowych z Polski i Niemiec z ich wschodnimi sąsiadami. Na terenie Ukrainy partnerem programu jest Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI.

W ramach programu wspierane będą projekty edukacji i aktywizacji obywatelskiej adresowane do różnych grup społecznych. Projekty mogą dotyczyć rozmaitych obszarów tematycznych, takich jak np.: integracja europejska, ochrona środowiska, prawa i wolności obywatelskie, wspólna historia, dziedzictwo narodowe i kulturowe. Działania podejmowane w ramach projektów powinny przede wszystkim służyć odbiorcom na Białorusi lub Ukrainie.

O dotacje na realizację wspólnego projektu ubiegać się mogą organizacje pozarządowe z Polski, Niemiec i Białorusi lub Polski, Niemiec i Ukrainy. Wnioski w imieniu trzech partnerów mogą być składane przez polskie, niemieckie lub ukraińskie organizacje pozarządowe. Partnerami projektu w Polsce i Niemczech muszą być organizacje pozarządowe. W wyjątkowych, uzasadnionych specyfiką projektu, przypadkach, partnerami na terenie Ukrainy i Białorusi mogą być również instytucje publiczne takie jak: szkoły, domy kultury, miejskie ośrodki pomocy społecznej, muzea, itp.

Termin składania listów intencyjnych mija 15 lipca 2006.

W ramach programu oferowana jest także pomoc w nawiązaniu trójstronnego partnerstwa. Organizacje mające poważne trudności w znalezieniu partnera do projektu mogą zwrócić się o wsparcie do przedstawicieli współorganizujących program fundacji. W miarę możliwości udzielana będzie pomoc w nawiązaniu kontaktu z potencjalnie zainteresowanymi organizacjami z krajów partnerskich. Ponadto, istnieje możliwość dofinansowania kosztów podróży przedstawicieli organizacji chcących dołączyć do realizowanego, dwustronnego projektu i w ten sposób zainicjować trójstronną współpracę.

Terminy składania wniosków o dofinansowanie podróży to: 31 marca 2006, 30 czerwca 2006 oraz 30 października 2006.

Szczegółowe informacje o programie i procedurze kwalifikacyjnej znajdują się na stronie Fundacji Batorego: www.batory.org.pl/pis/uib.htm


wstecz

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra