Lubaczów
szukaj
Sobota, 16 grudnia 2017r.

LS

Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Organizacje

Konkursy, oferty i dotacje drukuj
25-02-2009
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2009 roku.
Burmistrz Miasta Lubaczowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2009 roku.
25-02-2009
25-02-2009
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego
Burmistrz Miasta Lubaczowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 r. ...
25-02-2009
06-02-2008
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Burmistrz Miasta Lubaczowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2008 roku.
06-02-2008
06-02-2008
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
Burmistrz Miasta Lubaczowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2008 roku...
06-02-2008
25-01-2007
Konkurs FIO 2007
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert na projekty dofinansowywane w 2007 ze środków Rządowego Programu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich". Termin składania wniosków mija 7 lutego 2007 (decyduje data stempla pocztowego).
25-01-2007
12-12-2006
Fundacja Nasza Ziemia – Konkurs Grantowy
Fundacja Nasza Ziemia ogłosiła II edycję Konkursu Grantowego dla przedszkoli, szkół i organizacji. Do końca stycznia 2007 roku można składać wnioski na przeprowadzenie lokalnych projektów, których celem jest popularyzacja selektywnej zbiórki odpadów.
12-12-2006
12-12-2006
"Młodzież w działaniu"
Program "Młodzież w działaniu" ma m.in. na celu poprawę jakości systemów wspierających działania młodzieży oraz rozwój zdolności organizacyjnej społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie młodzieży.
12-12-2006
14-08-2006
Konkurs Inicjatyw Bezpieczne Drogi
Wysokie nagrody dla najciekawszych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego! Trwa Konkurs Inicjatyw Bezpieczne Drogi. 25 lipca 2006 r. PKN ORLEN S.A. wraz z Fundacją Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny” zainaugurowały długofalowy program na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na polskich drogach pod nazwą „ORLEN. Bezpieczne drogi”.
14-08-2006
14-08-2006
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Rozpoczęcie programu dotacyjnego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2006 Regionalny Konkurs Grantowy”.
14-08-2006
10-08-2006
Fundacja Wspomagania Wsi i Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
konkurs grantowy realizowany we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców "Nasza wieś, naszą szansą" (kontynuacja konkursów „Nasz sposób na biedę na wsi”).
10-08-2006
1  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  10
22
GRU

Kiermasz Bożonarodzeniowy

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra