Lubaczów
szukaj
Niedziela, 17 grudnia 2017r.

LS

Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Organizacje

Konkursy, oferty i dotacje drukuj
10-08-2006
Minister Spraw Zagranicznych RP
Otwarty konkurs na realizację zadania "Edukacja rozwojowa".
10-08-2006
14-07-2006
Fundusz "Pierwszy krok"
Fundusz przeznaczony dla osób, które stały się niepełnosprawne w wyniku wypadku drogowego lub skoku do wody. Uzyskana pomoc ma służyć zwiększeniu samodzielności i aktywności tych młodych osób, które doznały uszkodzenia kręgosłupa.
14-07-2006
05-07-2006
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Najnowsza edycja programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - 'Przemiany w Regionie' - RITA (Region in Transition).
05-07-2006
05-07-2006
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Konkurs skierowany do samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych, jako instytucji wskazanych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym, mogących tworzyć centra integracji społecznej.
05-07-2006
19-06-2006
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. wspomaganie działań związanych z przygotowaniem młodzieży do rynku pracy w ramach działań promujących rozwój społeczeństwa informacyjnego
19-06-2006
08-05-2006
Fundusz Organizacji Narodów Zjednoczonych na Rzecz Demokracji (United Nations Democracy Fund - UNDEF)
Projekty dla agencji rządowych, organizacji pozarządowych i międzynarodowych, których celem jest min. wzmacnianie demokracji, promowanie praw człowieka i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego.
08-05-2006
06-04-2006
Fundacja Wspomagania Wsi
Druga edycji programu "Wieś Aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego e-VITA", prowadzona we współpracy z Polsko Amerykańską Fundacją Wolności
06-04-2006
06-04-2006
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Zaproszenie skierowane do organizacji pozarządowych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych do udziału w kolejnym etapie otwartego konkursu ofert ze środków Rządowego Programu - Fundusz Ini
06-04-2006
06-04-2006
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ogłoszenie programów operacyjnych na 2006 rok
06-04-2006
06-04-2006
Fundacja im. Stefana Batorego wraz z Fundacją Roberta Boscha
Konkurs dotacyjny realizowany w ramach programu "Partnerstwo Inicjatyw Społecznych", skierowany do polsko-niemiecko-ukraińskich/białoruskich partnerstw organizacji pozarządowych
06-04-2006
1  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  10
22
GRU

Kiermasz Bożonarodzeniowy

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra