Lubaczów
szukaj
Piątek, 14 grudnia 2018r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Program Współpracy drukuj
 ngo.pl


rok 2019

 
   
   

Wyniki konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych oraz projekt uchwał w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.rok 2018

 

Uchwała NR 384/XLI/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Formularz uwag do projektu uchwały
Projekt uchwał w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.rok 2017

 

Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku z zakresu kultury
Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.
Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku zakresu kultury

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Formularz uwag do projektu uchwałyrok 2016Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2016 roku z zakresu kultury

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Formularz uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

rok 2015Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku


Zarządzenie Nr 25/2015 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2015 roku z zakresu kultury

Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie zadania z zakresu sportu pod nazwą "Rozwój i upowszechnianie sportu w Lubaczowie w roku 2015"

Uchwała Nr 9/III/2014 Rady Miejskiej z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015, wraz z formularzem uwag

rok 2014Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi
Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2014 roku
Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

Wyniki konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.

Konsultacje społeczne trwały od 4 października 2013 r. do 18 października 2013 r.

W trakcie konsultacji nie zgłoszono uwag.


Uchwała 704/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
Burmistrz Miasta Lubaczowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, wraz z formularzem uwag

rok 2013


Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi
Uchwała 507/XXVII/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

rok 2012


Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi
KALENDARZ

15
GRUDNIA

Bożonarodzeniowy Kiermasz Rękodzieła Artystycznego

16
GRUDNIA

V kolejka
ALPS Lubaczów

20
GRUDNIA

Sesja Rady Miejskiej

22
GRUDNIA

Kiermasz Świąteczny

23
GRUDNIA

III Liga Futsalu

28
GRUDNIA

Sesja Rady Miejskiej

30
GRUDNIA

III Liga Futsalu

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra