Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 19 listopada 2018r.

LS

Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Program Współpracy drukuj
 ngo.pl


rok 2019

 
   
   

Wyniki konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych oraz projekt uchwał w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.rok 2018

 

Uchwała NR 384/XLI/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Formularz uwag do projektu uchwały
Projekt uchwał w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.rok 2017

 

Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku z zakresu kultury
Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.
Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku zakresu kultury

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Formularz uwag do projektu uchwałyrok 2016Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2016 roku z zakresu kultury

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Formularz uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

rok 2015Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku


Zarządzenie Nr 25/2015 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2015 roku z zakresu kultury

Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie zadania z zakresu sportu pod nazwą "Rozwój i upowszechnianie sportu w Lubaczowie w roku 2015"

Uchwała Nr 9/III/2014 Rady Miejskiej z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015, wraz z formularzem uwag

rok 2014Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi
Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2014 roku
Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

Wyniki konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.

Konsultacje społeczne trwały od 4 października 2013 r. do 18 października 2013 r.

W trakcie konsultacji nie zgłoszono uwag.


Uchwała 704/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
Burmistrz Miasta Lubaczowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, wraz z formularzem uwag

rok 2013


Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi
Uchwała 507/XXVII/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

rok 2012


Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi
KALENDARZ

21
LISTOPADA

Spektakl
"Lubaczów moja mała ojczyzna"

23
LISTOPADA

Sesja Inauguracyjna
Rady Miejskiej
VIII kadencji

23
LISTOPADA

Festiwal
"Lubaczów Młodymi Niepodległy"

23
LISTOPADA

Dancing Międzypokoleniowy

25
LISTOPADA


III Liga Futsalu
InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra