Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 19 listopada 2018r.

LS

Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Wykaz organizacji drukuj
 ngo.pl


WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W LUBACZOWIE:

1.   Towarzystwo Muzyczne
ul. Rynek, 37-600 Lubaczów

2.   Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Lokalnych
ul. Kościuszki 60, 37-600 Lubaczów

3.   Niezależne Forum Prywatnego Biznesu
ul. Rynek 25/27, 37-600 Lubaczów

4.   Stowarzyszenie Producentów i Przetwórców Zbóż w Lubaczowie
ul. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów

5.   Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Roztocze”
ul. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów

6.   Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
ul. Kościuszki 20, 37-600 Lubaczów

7.   Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Miejski w Lubaczowie
ul. Wyszyńskiego 4, 37-600 Lubaczów

8.   Towarzystwo Polsko – Niemieckie
ul. Baczyńskiego 6, 37-600 Lubaczów

9.   Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej
ul. Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczów

10. Stowarzyszenie na Rzecz Trzeźwości „Via”
ul. Kościuszki 20, 37-600 Lubaczów

11. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej
ul. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów

12. Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy
os. Jagiellonów 6/8, 37-600 Lubaczów

13. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Sołtysów Ziemi Lubaczowskiej
ul. Rynek 2/3, 37-600 Lubaczów

14. Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych „Roztocze”
ul. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów

15. Lubaczowskie Stowarzyszenie Gospodarcze z/s w Lubaczowie
ul. Słowackiego 1, 37-600 Lubaczów

16. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”
ul. Kościuszki 10, 37-600 Lubaczów

17. Lubaczowskie Centrum Inicjatyw Społecznych "Nasza Przyszłość"
ul. Kościuszki 161, 37-600 Lubaczów

18. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze o/ Lubaczów
ul. M. Konopnickiej 9, 37-600 Lubaczów

19. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów

20. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ul. Grunwaldzka 9, 37-600 Lubaczów

21. Klub Strzelectwa Sportowego przy Starostwie Powiatowym w Lubaczowie
ul. Jasna 1 , 37-600 Lubaczów

22. Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju
ul. Konopnickiej 9, 37-600 Lubaczów

23. Stowarzyszenie Miłośników Internetu NETGRUPA
os. Unii Lubelskiej 1/19, 37-600 Lubaczów

24. Stowarzyszenie Twórców Ludowych Ziemi Lubaczowskiej
ul. Kard. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów

25. Stowarzyszenie Narodowo – Patriotyczne „Rota”
ul. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów

26. Związek Zawodowy Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Lubaczowskiej
ul. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów

27. Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie Lubaczów
ul. Rynek 2, 37-600 Lubaczów

28. Polski Związek Wędkarski, Koło "Hutnik"
ul. Rynek 2, 37-600 Lubaczów

29. Miejski Klub Sportowy "Pogoń- Sokół"
ul.Sportowa 2, 37-600 Lubaczów

30. Stowarzyszenie Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie
ul. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów

31. Towarzystwo Polsko-Węgierskie w Lubaczowie
ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów

32. Lubaczowska Akademia Sztuk Walki
os. Unii Lubelskiej 6/6, 37-600 Lubaczów

33. Lokalna Grupa Działania Ziemi Lubaczowskiej
ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów

34. Klub Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie
ul. Kościuszki2 , 37-600 Lubaczów

35. Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Serduszko"
ul. Piłsudskiego 3, 37-600 Lubaczów

36. Komenda ZHP Hufca Lubaczów
ul. Kościuszki 20, 37-600 Lubaczów

37. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży "Źródło"
ul. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów

38. Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Powiatu Lubaczowskiego
ul. A. Mickiewicza 8/8, 37-600 Lubaczów

39. Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju "Osiedla Piaski"
ul. Piaski 27, 37-600 Lubaczów

40. Polski Związek Niewidomych
ul. M. Konopnickiej 9, 37-600 Lubaczów

41. Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy Katedrze w Lubaczowie
ul. T. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów

42. Lubaczowskie Stowarzyszenie na rzecz trzeźwości "VIA"
ul. M. Konopnickiej 9, 37-600 Lubaczów

43. Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej "Delegatura"
ul. Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczów

44. Stowarzyszenie Ekologiczne "TERRA-SANO"
ul. Kościuszki 144, 37-600 Lubaczów

45. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

46. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Powiatu Lubaczowskiego "Na Kresach"
ul. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów

47. Fundacja im. Solidarności Ziemi Lubaczowskiej
ul. Rynek 2/3, 37-600 Lubaczów

48. Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Lubaczowskiej "EKO-BARĆ"
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

49. Fundacja Pamięci i Tożsamości im. Jana Pawła II - Międzynarodowe Centrum Młodzieży
ul. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów

50. Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich gminy Lubaczów
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

51. Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej
ul. Wspólna 91, 37-600 Lubaczów

52. Celnicy 2008
ul. Unii Lubelskiej 7, 37-600 Lubaczów

53. Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji przy Liceum Ogólnokształcącym
ul. Kościuszki 26, 37-600 Lubaczów

54. Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
      przy Komendzie Powiatowej Policji w Lubaczowie
ul. Słowackiego 14, 37-600 Lubaczów

55. Lubaczowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne ROGATKA
ul. Rynek 2/3, 37-600 Lubaczów
 
56. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Lubaczowskiego
ul. Rynek 2/3, 37-600 Lubaczów

57. Katolickie stowarzyszenie "Civitas Christiana"
ul. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów

58. Akademia Sportu w Lubaczowie
ul. Sportowa 1, 37-600 Lubaczów

59. Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych "Razem"
ul. Słowackiego 9A/4, 37-600 Lubaczów

60. Stowarzyszenie Gier Umysłowych "Orzeł"
ul. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów

61. Stowarzyszenie "Barwy Jesieni"
ul. Rynek 2/3, 37-600 Lubaczów

62. UKS Football Academy Lubaczów
os. Mickiewicza 5/9, 37-600 Lubaczów
KALENDARZ

21
LISTOPADA

Spektakl
"Lubaczów moja mała ojczyzna"

23
LISTOPADA

Sesja Inauguracyjna
Rady Miejskiej
VIII kadencji

23
LISTOPADA

Festiwal
"Lubaczów Młodymi Niepodległy"

23
LISTOPADA

Dancing Międzypokoleniowy

25
LISTOPADA


III Liga Futsalu
InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra