Lubaczów
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Kierownicy Jednostek drukuj

Oświadczenia za 2018 rok

Andrzej Kindrat - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
Wiesława Kozłowska - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1
Waldemar Łuczak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
Irena Mazurek - Huk - Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych w MOPS
Renata Meder - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Teresa Nadstawna - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2
Małgorzata Niemiec - Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu

Elżbieta Maksymowicz - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 3

Tomasz Ratowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie
Katarzyna Pelc - Antonik - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Piotr Salik - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
Tadeusz Winiarz - Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Oświadczenia za 2017 rok


Andrzej Kindrat - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
Wiesława Kozłowska - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1
Waldemar Łuczak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
Irena Mazurek - Huk - Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych w MOPS
Renata Meder - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Teresa Nadstawna - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2
Małgorzata Niemiec - Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu

Elżbieta Maksymowicz - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 3

Tomasz Ratowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie
Katarzyna Pelc - Antonik - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Piotr Salik - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
Tadeusz Winiarz - Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Oświadczenia za 2017 - zdanie stanowiska


Marta Szpyt - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie
Witold Dubanik - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie

Oświadczenia za 2016 rok

Witold Dubanik - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2
Andrzej Kindrat - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
Wiesława Kozłowska - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1
Waldemar Łuczak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
Irena Mazurek - Huk - Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych w MOPS
Renata Meder - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Teresa Nadstawna - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2
Małgorzata Niemiec - Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu

Elżbieta Maksymowicz - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 3

Tomasz Ratowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie
Katarzyna Pelc - Antonik - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Piotr Salik - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
Marta Szpyt - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1
Tadeusz Winiarz - Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Oświadczenia za 2015 rok

Witold Dubanik - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2
Andrzej Kindrat - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
Wiesława Kozłowska - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1
Waldemar Łuczak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
Irena Mazurek - Huk - Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych w MOPS
Renata Meder - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Teresa Nadstawna - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2
Małgorzata Niemiec - Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu

Elżbieta Maksymowicz - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 3

Tomasz Ratowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie
Katarzyna Pelc - Antonik - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Piotr Salik - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
Marta Szpyt - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1
Tadeusz Winiarz - Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Oświadczenia za 2014 - objęcie stanowiska

Tomasz Ratowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie


Oświadczenia za 2014 - zdanie stanowiska

Małgorzata Pacuła - p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie


Oświadczenia za 2014 rok

Witold Dubanik - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2
Andrzej Kindrat - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
Wiesława Kozłowska - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1
Waldemar Łuczak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
Irena Mazurek - Huk - Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych w MOPS
Renata Meder - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Teresa Nadstawna - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2
Małgorzata Niemiec - Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu

Elżbieta Maksymowicz - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 3

Małgorzata Pacuła - p. o. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie
Katarzyna Pelc - Antonik - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Piotr Salik - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
Marta Szpyt - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1
Tadeusz Winiarz - Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Oświadczenia za 2014 - objęcie stanowiska

Waldemar Łuczak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu w Lubaczowie
Piotr Salik - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie
Małgorzata Pacuła - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie


Oświadczenia za 2014 - zdanie stanowiska

Piotr Salik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu w Lubaczowie
Jadwiga Garus - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie
Lucyna Kruk - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie


Oświadczenia za 2013 rok
Witold Dubanik - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2
Garus Jadwiga - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
Kruk Lucyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
Kindrat Andrzej - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
Kozłowska Wiesława - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1
Mazurek - Huk Irena - Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych w MOPS Lubaczów
Meder Renata - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Nadstawna Teresa - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2
Niemiec Małgorzata - Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu

Maksymowicz Elżbieta - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 3

Pelc - Antonik Katarzyna - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Salik Piotr - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
Szpyt Marta - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1
Winiarz Tadeusz - Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Oświadczenia za 2013 - objęcie stanowiska
Witold Dubanik - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2


Oświadczenia za 2013 - zdanie stanowiska
Ryszard Antonik - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2
Paweł Głaz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu


Oświadczenia za 2012 rok
Antonik Ryszard - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2
Dorota Mieczysław - Z-ca Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Garus Jadwiga - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
Kruk Lucyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
Kindrat Andrzej - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
Kozłowska Wiesława - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1
Mazurek - Huk Irena - Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych w MOPS Lubaczów
Meder Renata - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Nadstawna Teresa - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2
Niemiec Małgorzata - Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu

Maksymowicz Elżbieta - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 3

Pelc - Antonik Katarzyna - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Salik Piotr - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
Szpyt Marta - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1
Winiarz Tadeusz - Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Oświadczenia za 2011 rok
Antonik Ryszard - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2
Katarzyna Pelc-Antonik - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Dorota Mieczysław - Kierownik Oczyszczalni Ścieków
Głaz Paweł - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
Garus Jadwiga - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
Kruk Lucyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
Kindrat Andrzej - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
Kozłowska Wiesława - Kierownik Miejskiego Przedszkola Nr 1
Mazurek - Huk Irena - Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych w MOPS Lubaczów
Meder Renata - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Nadstawna Teresa - Kierownik Miejskiego Przedszkola Nr 2
Niemiec Małgorzata - Kierownik Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu

Obirek Elżbieta - Kierownik Miejskiego Przedszkola Nr 3

Szpyt Marta - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1
Winiarz Tadeusz - Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Oświadczenia za 2011 rok - objęcie stanowiska
Tadeusz Winiarz - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Oświadczenia za 2011rok - zdanie stanowiska
Jerzy Rogalski - Kierownik Zakładu Gospodarki Lokalowej


Oświadczenia za 2011 rok - objęcie stanowiska
Katarzyna Pelc - Antonik - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej


Oświadczenia za 2010 rok - zdanie stanowiska
Jan Bogusz - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Andrzej Wójciak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu


Oświadczenia za 2010 rok
Antonik Ryszard - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2
Bogusz Jan - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Dorota Mieczysław - Kierownik Oczyszczalni Ścieków
Głaz Paweł - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
Garus Jadwiga - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
Kruk Lucyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
Kindrat Andrzej - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
Kozłowska Wiesława - Kierownik Miejskiego Przedszkola Nr 1
Mazurek - Huk Irena - Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych w MOPS Lubaczów
Meder Renata - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Nadstawna Teresa - Kierownik Miejskiego Przedszkola Nr 2
Niemiec Małgorzata - Kierownik Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu

Obirek Elżbieta - Kierownik Miejskiego Przedszkola Nr 3

Rogalski Jerzy - Kierownik Zakładu Gospodarki Lokalowej
Szpyt Marta - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1
Wójciak Andrzej - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu

Oświadczenia za 2009 rok
Antonik Ryszard - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2
Bogusz Jan - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Dorota Mieczysław - Kierownik Oczyszczalni Ścieków
Garus Jadwiga - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
Kruk Lucyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
Kindrat Andrzej - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
Kozłowska Wiesława - Kierownik Miejskiego Przedszkola Nr 1
Mazurek - Huk Irena - Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych w MOPS Lubaczów
Meder Renata - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Nadstawna Teresa - Kierownik Miejskiego Przedszkola Nr 2
Niemiec Małgorzata - Kierownik Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu

Obirek Elżbieta - Kierownik Miejskiego Przedszkola Nr 3

Rogalski Jerzy - Kierownik Zakładu Gospodarki Lokalowej
Szpyt Marta - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1
Wójciak Andrzej - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu


Oświadczenia za 2008 rok - objęcie stanowiska
Nadstawna Teresa - Kierownik Miejskiego Przedszkola Nr 2
Obirek Elżbieta - Kierownik Miejskiego Przedszkola Nr 3


Oświadczenia za 2008 rok - zdanie stanowiska
Żmurko Danuta - Kierownik Miejskiego Przedszkola Nr 2

Żuk Franciszka - Kierownik Miejskiego Przedszkola Nr 3Oświadczenia za 2008 rok
Antonik Ryszard - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2
Bogusz Jan - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Dorota Mieczysław - Kierownik Oczyszczalni Ścieków
Garus Jadwiga - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
Kruk Lucyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
Kindrat Andrzej - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
Kozłowska Wiesława - Kierownik Miejskiego Przedszkola Nr 1
Mazurek - Huk Irena - Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych w MOPS Lubaczów
Meder Renata - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Niemiec Małgorzata - Kierownik Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu
Rogalski Jerzy - Kierownik Zakładu Gospodarki Lokalowej
Szpyt Marta - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1
Wójciak Andrzej - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
Żmurko Danuta - Kierownik Miejskiego Przedszkola Nr 2

Żuk Franciszka - Kierownik Miejskiego Przedszkola Nr 3Oświadczenia za 2007 rok
Antonik Ryszard - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2
Bogusz Jan - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Dorota Mieczysław - Kierownik Oczyszczalni Ścieków
Garus Jadwiga - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
Kruk Lucyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
Kindrat Andrzej - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
Kozłowska Wiesława - Kierownik Miejskiego Przedszkola Nr 1
Mazurek - Huk Irena - Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych w MOPS Lubaczów
Meder Renata - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Niemiec Małgorzata - Kierownik Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu
Rogalski Jerzy - Kierownik Zakładu Gospodarki Lokalowej
Szpyt Marta - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1
Wójciak Andrzej - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
Żmurko Danuta - Kierownik Miejskiego Przedszkola Nr 2

Żuk Franciszka - Kierownik Miejskiego Przedszkola Nr 3Oświadczenia za 2007 rok - objęcie stanowiska
Antonik Ryszard - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2
Kornaga Lidia - Z-ca Kierownika Zakładu Gospodarki Lokalowej
Kozłowska Wiesława - Kierownik Miejskiego Przedszkola Nr 1
Rogalski Jerzy - Kierownik Zakładu Gospodarki Lokalowej
Szpyt Marta - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1


Oświadczenia za 2007 rok - zdanie stanowiska
Argasińska Anna - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1
Magoń Maria  - Dyrektor Publicznego Gminazjum Nr 2


Oświadczenia za 2006 rok
Argasińska Anna - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1
Bogusz Jan - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Dorota Mieczysław - Kierownik Oczyszczalni Ścieków
Garus Jadwiga - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
Guzek Alfreda - Dyrektor Zespołu Przedszkoli Publicznych
Kindrat Andrzej - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
Kornaga Lidia - Kierownik Zakładu Gospodarki Lokalowej
Kruk Lucyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
Magoń Maria - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2
Mazurek - Huk Irena - Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych w MOPS Lubaczówj
Meder Renata - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Niemiec Małgorzata - Kierownik Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu
Wójciak Andrzej - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
Żmurko Danuta - Kierownik Miejskiego Przedszkola Nr 2

Żuk Franciszka - Kierownik Miejskiego Przedszkola Nr 3


Oświadczenia za 2005 rok
Argasińska Anna - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1
Bogusz Jan - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Dorota Mieczysław - Kierownik Oczyszczalni Ścieków
Garus Jadwiga - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
Guzek Alfreda - Dyrektor Zespołu Przedszkoli Publicznych
Kasperski Wiesław - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Kindrat Andrzej - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
Kornaga Lidia - Kierownik Zakładu Gospodarki Lokalowej
Kruk Lucyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
Magoń Maria - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2
Mazurek - Huk Irena - Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych w MOPS Lubaczów
Tarnowska - Obirek Maria - Z-ca kierwonika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Wójciak Andrzej - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
Żmurko Maria - Kierownik Miejskiego Przedszkola Nr 2

Żuk Franciszka - Kierownik Miejskiego Przedszkola Nr 3


Oświadczenia za 2004 rok


Argasińska Anna - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1
Bogusz Jan - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Dorota Mieczysław - Kierownik Oczyszczalni Ścieków
Garus Jadwiga - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
Guzek Alfreda - Dyrektor Zespołu Przedszkoli Publicznych
Kasperski Wiesław - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Kindrat Andrzej - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
Kornaga Lidia - Kierownik Zakładu Gospodarki Lokalowej
Kruk Lucyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
Magoń Maria - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2
Mazurek - Huk Irena - Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych w MOPS Lubaczów
Tarnowska - Obirek Maria - Z-ca kierwonika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Wójciak Andrzej - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
Żmurko Maria - Kierownik Miejskiego Przedszkola Nr 2

Żuk Franciszka - Kierownik Miejskiego Przedszkola Nr 3


Oświadczenia za 2003 rok


Argasińska Anna - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1
Bogusz Jan - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Dorota Mieczysław - Kierownik Oczyszczalni Ścieków
Garus Jadwiga - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
Guzek Alfreda - Dyrektor Zespołu Przedszkoli Publicznych
Kasperski Wiesław - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Kindrat Andrzej - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
Kornaga Lidia - Kierownik Zakładu Gospodarki Lokalowej
Kruk Lucyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
Magoń Maria - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2
Wójciak Andrzej - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
Żmurko Maria - Kierownik Miejskiego Przedszkola Nr 2

Żuk Franciszka - Kierownik Miejskiego Przedszkola Nr 3


Oświadczenia za 2002 rok


Argasińska Anna - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1
Bogusz Jan - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Dorota Mieczysław - Kierownik Oczyszczalni Ścieków
Garus Jadwiga - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
Guzek Alfreda - Dyrektor Zespołu Przedszkoli Publicznych
Kasperski Wiesław - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Kindrat Andrzej - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
Kornaga Lidia - Kierownik Zakładu Gospodarki Lokalowej
Kruk Lucyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
Magoń Maria - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2
Wójciak Andrzej - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra