Lubaczów
Środa, 8 kwietnia 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Radni Rady Miejskiej drukuj


2018

Czerniak Krzysztof- Radny Rady Miejskiej
Dudzic Rafał- Radny Rady Miejskiej
Fircowicz-Mazurek Marta - Radna Rady Miejskiej
Hadel Marek - Przewodniczący Rady Miejskiej
Kusek Stanisław - Radny Rady Miejskiej
Łańcucki Roman - Radny Rady Miejskiej
Małecki Marek - Radny Rady Miejskiej
Mamczur Wojciech - Radny Rady Miejskiej
Mamczura Zdzisław - Radny Rady Miejskiej
Pióro Piotr - Radny Rady Miejskiej
Radłowski Jan - Radny Rady Miejskiej
Strycharz Małgorzata - Radna Rady Miejskiej
Szałański Adam - Radny Rady Miejskiej
Włoch Paweł - Radny Rady Miejskiej
Zabrońska Marta - Radna Rady Miejskiej


2018 - na początek kadencji
Czerniak Krzysztof- Radny Rady Miejskiej
Dudzic Rafał- Radny Rady Miejskiej
Fircowicz-Mazurek Marta - Radna Rady Miejskiej
Hadel Marek - Przewodniczący Rady Miejskiej
Kusek Stanisław - Radny Rady Miejskiej
Łańcucki Roman - Radny Rady Miejskiej
Małecki Marek - Radny Rady Miejskiej
Mamczur Wojciech - Radny Rady Miejskiej
Mamczura Zdzisław - Radny Rady Miejskiej
Pióro Piotr - Radny Rady Miejskiej
Radłowski Jan - Radny Rady Miejskiej
Strycharz Małgorzata - Radna Rady Miejskiej
Szałański Adam - Radny Rady Miejskiej
Włoch Paweł - Radny Rady Miejskiej
Zabrońska Marta - Radna Rady Miejskiej


2018 - na koniec kadencji
Antonik Alicja - Radna Rady Miejskiej
Antonik Ryszard - Radny Rady Miejskiej
Czerniak Krzysztof - Radny Rady Miejskiej
Dudzic Rafał - Radny Rady Miejskiej
Hadel Marek - Przewodniczący Rady Miejskiej
Hulak Ryszard - Radny Rady Miejskiej
Kantorski Piotr - Radny Rady Miejskiej
Kołodziej Józef - Radny Rady Miejskiej
Małecki Marek - Radny Rady Miejskiej
Mamczur Wojciech - Radny Rady Miejskiej
Mamczura Zdzisław - Radny Rady Miejskiej
Radłowski Jan - Radny Rady Miejskiej
Słotwiński Marian - Radny Rady Miejskiej
Swatek Zenon - Radny Rady Miejskiej
Roman Łańcucki - Radny Rady Miejskiej


2017
Antonik Alicja - Radna Rady Miejskiej
Antonik Ryszard - Radny Rady Miejskiej
Czerniak Krzysztof - Radny Rady Miejskiej
Dudzic Rafał - Radny Rady Miejskiej
Hadel Marek - Przewodniczący Rady Miejskiej
Hulak Ryszard - Radny Rady Miejskiej
Kantorski Piotr - Radny Rady Miejskiej
Kołodziej Józef - Radny Rady Miejskiej
Małecki Marek - Radny Rady Miejskiej
Mamczur Wojciech - Radny Rady Miejskiej
Mamczura Zdzisław - Radny Rady Miejskiej
Radłowski Jan - Radny Rady Miejskiej
Słotwiński Marian - Radny Rady Miejskiej
Swatek Zenon - Radny Rady Miejskiej
Roman Łańcucki - Radny Rady Miejskiej


2017 - objęcie funkcji radnego

Roman Łańcucki - Radny Rady Miejskiej


2016
Antonik Alicja - Radna Rady Miejskiej
Antonik Ryszard - Radny Rady Miejskiej
Czerniak Krzysztof - Radny Rady Miejskiej
Dudzic Rafał - Radny Rady Miejskiej
Hadel Marek - Przewodniczący Rady Miejskiej
Hulak Ryszard - Radny Rady Miejskiej
Kantorski Piotr - Radny Rady Miejskiej
Kołodziej Józef - Radny Rady Miejskiej
Małecki Marek - Radny Rady Miejskiej
Mamczur Wojciech - Radny Rady Miejskiej
Mamczura Zdzisław - Radny Rady Miejskiej
Radłowski Jan - Radny Rady Miejskiej
Słotwiński Marian - Radny Rady Miejskiej
Swatek Zenon - Radny Rady Miejskiej
Witko Stanisław - Radny Rady Miejskiej


2015
Antonik Ryszard - Radny Rady Miejskiej
Antonik Alicja - Radna Rady Miejskiej
Czerniak Krzysztof - Radny Rady Miejskiej
Dudzic Rafał - Radny Rady Miejskiej
Hadel Marek - Przewodniczący Rady Miejskiej
Hulak Ryszard - Radny Rady Miejskiej
Kantorski Piotr - Radny Rady Miejskiej
Kołodziej Józef - Radny Rady Miejskiej
Małecki Marek - Radny Rady Miejskiej
Mamczur Wojciech - Radny Rady Miejskiej
Mamczura Zdzisław - Radny Rady Miejskiej
Radłowski Jan - Radny Rady Miejskiej
Słotwiński Marian - Radny Rady Miejskiej
Swatek Zenon - Radny Rady Miejskiej
Witko Stanisław - Radny Rady Miejskiej


2014

Antonik Ryszard - Radny Rady Miejskiej
Antonik Alicja - Radna Rady Miejskiej
Czerniak Krzysztof - Radny Rady Miejskiej
Dudzic Rafał - Radny Rady Miejskiej
Hadel Marek - Przewodniczący Rady Miejskiej
Hulak Ryszard - Radny Rady Miejskiej
Kantorski Piotr - Radny Rady Miejskiej
Kołodziej Józef - Radny Rady Miejskiej
Małecki Marek - Radny Rady Miejskiej
Mamczur Wojciech - Radny Rady Miejskiej
Mamczura Zdzisław - Radny Rady Miejskiej
Radłowski Jan - Radny Rady Miejskiej
Słotwiński Marian - Radny Rady Miejskiej
Swatek Zenon - Radny Rady Miejskiej
Witko Stanisław - Radny Rady Miejskiej


2014
- początek kadencji
Antonik Ryszard - Radny Rady Miejskiej
Antonik Alicja - Radna Rady Miejskiej
Czerniak Krzysztof - Radny Rady Miejskiej
Dudzic Rafał - Radny Rady Miejskiej
Hadel Marek - Przewodniczący Rady Miejskiej
Hulak Ryszard - Radny Rady Miejskiej
Kantorski Piotr - Radny Rady Miejskiej
Kołodziej Józef - Radny Rady Miejskiej
Małecki Marek - Radny Rady Miejskiej
Mamczur Wojciech - Radny Rady Miejskiej
Mamczura Zdzisław - Radny Rady Miejskiej
Radłowski Jan - Radny Rady Miejskiej
Słotwiński Marian - Radny Rady Miejskiej
Swatek Zenon - Radny Rady Miejskiej
Witko Stanisław - Radny Rady Miejskiej


2014
- koniec kadencji
Argasiński Witold- Radny Rady Miejskiej
Cioch Zdzisław- Przewodniczący Rady Miejskiej
Dudzic Rafał - Radny Rady Miejskiej
Hadel Marek - Radny Rady Miejskiej
Huk Wiesław - Radny Rady Miejskiej
Kusek Stanisław - Radny Rady Miejskiej
Łańcucki Roman - Radny Rady Miejskiej
Małecki Marek -Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Mamczura Zdzisław - Radny Rady Miejskiej
Mazurkiewicz Irena - Radna Rady Miejskiej
Radłowski Jan - Radny Rady Miejskiej
Strycharz Małgorzata - Radny Rady Miejskiej
Stupak Wiesław - Radny Rady Miejskiej
Swatek Zenon - Radny Rady Miejskiej
Włoch Paweł - Radny Rady Miejskiej


2013
Argasiński Witold- Radny Rady Miejskiej
Cioch Zdzisław- Przewodniczący Rady Miejskiej
Dudzic Rafał - Radny Rady Miejskiej
Hadel Marek - Radny Rady Miejskiej
Huk Wiesław - Radny Rady Miejskiej
Kusek Stanisław - Radny Rady Miejskiej
Łańcucki Roman - Radny Rady Miejskiej
Małecki Marek -Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Mamczura Zdzisław - Radny Rady Miejskiej
Mazurkiewicz Irena - Radna Rady Miejskiej
Radłowski Jan - Radny Rady Miejskiej
Strycharz Małgorzata - Radny Rady Miejskiej
Stupak Wiesław - Radny Rady Miejskiej
Swatek Zenon - Radny Rady Miejskiej
Włoch Paweł - Radny Rady Miejskiej


2012
Argasiński Witold- Radny Rady Miejskiej
Cioch Zdzisław- Przewodniczący Rady Miejskiej
Dudzic Rafał - Radny Rady Miejskiej
Hadel Marek - Radny Rady Miejskiej
Huk Wiesław - Radny Rady Miejskiej
Kusek Stanisław - Radny Rady Miejskiej
Łańcucki Roman - Radny Rady Miejskiej
Małecki Marek -Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Mamczura Zdzisław - Radny Rady Miejskiej
Mazurkiewicz Irena - Radna Rady Miejskiej
Radłowski Jan - Radny Rady Miejskiej
Strycharz Małgorzata - Radny Rady Miejskiej
Stupak Wiesław - Radny Rady Miejskiej
Swatek Zenon - Radny Rady Miejskiej
Włoch Paweł - Radny Rady Miejskiej


2011
Argasiński Witold- Radny Rady Miejskiej
Cioch Zdzisław- Przewodniczący Rady Miejskiej
Dudzic Rafał - Radny Rady Miejskiej
Hadel Marek - Radny Rady Miejskiej
Huk Wiesław - Radny Rady Miejskiej
Jaskólski Władysław - Radny Rady Miejskiej
Kusek Stanisław - Radny Rady Miejskiej
Małecki Marek -Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Mamczura Zdzisław - Radny Rady Miejskiej
Mazurkiewicz Irena - Radna Rady Miejskiej
Radłowski Jan - Radny Rady Miejskiej
Strycharz Małgorzata - Radny Rady Miejskiej
Stupak Wiesław - Radny Rady Miejskiej
Swatek Zenon - Radny Rady Miejskiej
Włoch Paweł - Radny Rady Miejskiej


2010 - początek kadencji
Argasiński Witold- Radny Rady Miejskiej
Dudzic Rafał - Radny Rady Miejskiej
Hadel Marek - Radny Rady Miejskiej
Huk Wiesław - Radny Rady Miejskiej
Jaskólski Władysław - Radny Rady Miejskiej
Kusek Stanisław - Radny Rady Miejskiej
Małecki Marek -Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Mamczura Zdzisław - Radny Rady Miejskiej
Mazurkiewicz Irena - Radna Rady Miejskiej
Radłowski Jan - Radny Rady Miejskiej
Strycharz Małgorzata - Radny Rady Miejskiej
Stupak Wiesław - Radny Rady Miejskiej
Swatek Zenon - Radny Rady Miejskiej
Włoch Paweł - Radny Rady Miejskiej

2010

Argasiński Witold- Radny Rady Miejskiej
Cioch Zdzisław - Przewodniczący Rady Miejskiej
Dudzic Rafał - Radny Rady Miejskiej
Hadel Marek - Radny Rady Miejskiej
Huk Wiesław - Radny Rady Miejskiej
Jaskólski Władysław - Radny Rady Miejskiej
Kusek Stanisław - Radny Rady Miejskiej
Małecki Marek -Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Mamczura Zdzisław - Radny Rady Miejskiej
Mazurkiewicz Irena - Radna Rady Miejskiej
Radłowski Jan - Radny Rady Miejskiej
Strycharz Malgorzata - Radny Rady Miejskiej
Stupak Wiesław - Radny Rady Miejskiej
Swatek Zenon - Radny Rady Miejskiej
Włoch Paweł - Radny Rady Miejskiej


2010 - początek kadencji
Argasiński Witold- Radny Rady Miejskiej
Dudzic Rafał - Radny Rady Miejskiej
Hadel Marek - Radny Rady Miejskiej
Huk Wiesław - Radny Rady Miejskiej
Jaskólski Władysław - Radny Rady Miejskiej
Kusek Stanisław - Radny Rady Miejskiej
Małecki Marek -Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Mamczura Zdzisław - Radny Rady Miejskiej
Mazurkiewicz Irena - Radna Rady Miejskiej
Radłowski Jan - Radny Rady Miejskiej
Strycharz Malgorzata - Radny Rady Miejskiej
Stupak Wiesław - Radny Rady Miejskiej
Swatek Zenon - Radny Rady Miejskiej
Włoch Paweł - Radny Rady Miejskiej


2009 - koniec kadencji

Cieplicki Jan - Radny Rady Miejskiej
Cioch Zdzisław- Przewodniczący Rady Miejskiej
Czucha Michał - Radny Rady Miejskiej
Dorocicz Jan - Radny Rady Miejskiej
Hadel Marek - Radny Rady Miejskiej
Hulak Ryszard - Radny Rady Miejskiej
Kołodziej Józef - Radny Rady Miejskiej
Kusek Stanisław - Zastępca Przewodniczącego
Łańcucki Roman - Radny Rady Miejskiej
Małecki Marek- Radny Rady Miejskiej
Mazurkiewicz Irena - Radny Rady Miejskiej
Radłowski Jan - Radny Rady Miejskiej
Stupak Wiesław - Radny Rady Miejskiej
Swatek Zenon - Radny Rady Miejskiej
Ziomek Roman - Radny Rady Miejskiej


2009
Cieplicki Jan - Radny Rady Miejskiej
Cioch Zdzisław- Przewodniczący Rady Miejskiej
Czucha Michał - Radny Rady Miejskiej
Dorocicz Jan - Radny Rady Miejskiej
Hadel Marek - Radny Rady Miejskiej
Hulak Ryszard - Radny Rady Miejskiej
Kołodziej Józef - Radny Rady Miejskiej
Kusek Stanisław - Zastępca Przewodniczącego
Łańcucki Roman - Radny Rady Miejskiej
Małecki Marek- Radny Rady Miejskiej
Mazurkiewicz Irena - Radny Rady Miejskiej
Radłowski Jan - Radny Rady Miejskiej
Stupak Wiesław - Radny Rady Miejskiej
Swatek Zenon - Radny Rady Miejskiej
Ziomek Roman - Radny Rady Miejskiej


2008
Cieplicki Jan - Radny Rady Miejskiej
Cioch Zdzisław- Przewodniczący Rady Miejskiej
Czucha Michał - Radny Rady Miejskiej
Dorocicz Jan - Radny Rady Miejskiej
Hadel Marek - Radny Rady Miejskiej
Hulak Ryszard - Radny Rady Miejskiej
Kołodziej Józef - Radny Rady Miejskiej
Kusek Stanisław - Zastępca Przewodniczącego
Łańcucki Roman - Radny Rady Miejskiej
Małecki Marek- Radny Rady Miejskiej
Mazurkiewicz Irena - Radny Rady Miejskiej
Radłowski Jan - Radny Rady Miejskiej
Stupak Wiesław - Radny Rady Miejskiej
Swatek Zenon - Radny Rady Miejskiej
Ziomek Roman - Radny Rady Miejskiej


2007
Cieplicki Jan - Radny Rady Miejskiej
Cioch Zdzisław - Przewodniczący Rady Miejskiej
Czucha Michał - Radny Rady Miejskiej
Dorocicz Jan - Radny Rady Miejskiej
Hadel Marek - Radny Rady Miejskiej
Hulak Ryszard - Radny Rady Miejskiej
Kołodziej Józef - Radny Rady Miejskiej
Kusek Stanisław - Zastępca Przewodniczącego
Łańcucki Roman - Radny Rady Miejskiej
Małecki Marek- Radny Rady Miejskiej
Mazurkiewicz Irena - Radny Rady Miejskiej
Radłowski Jan - Radny Rady Miejskiej
Stupak Wiesław - Radny Rady Miejskiej
Swatek Zenon - Radny Rady Miejskiej
Ziomek Roman - Radny Rady Miejskiej

2006

Cieplicki Jan - Radny Rady Miejskiej
Cioch Zdzisław - Przewodniczący Rady Miejskiej
Czucha Michał - Radny Rady Miejskiej
Dorocicz Jan - Radny Rady Miejskiej
Hadel Marek - Radny Rady Miejskiej
Hulak Ryszard - Radny Rady Miejskiej
Kołodziej Józef - Radny Rady Miejskiej
Kusek Stanisław - Zastępca Przewodniczącego
Łańcucki Roman - Radny Rady Miejskiej
Małecki Marek- Radny Rady Miejskiej
Mazurkiewicz Irena - Radny Rady Miejskiej
Radłowski Jan - Radny Rady Miejskiej
Stupak Wiesław - Radny Rady Miejskiej
Swatek Zenon - Radny Rady Miejskiej
Ziomek Roman - Radny Rady Miejskiej


2006 - początek kadencji
Cieplicki Jan - Radny Rady Miejskiej
Cioch Zdzisław - Przewodniczący Rady Miejskiej
Czucha Michał - Radny Rady Miejskiej
Dorocicz Jan - Radny Rady Miejskiej
Hadel Marek - Radny Rady Miejskiej
Hulak Ryszard - Radny Rady Miejskiej
Kołodziej Józef - Radny Rady Miejskiej
Kusek Stanisław - Zastępca Przewodniczącego
Łańcucki Roman - Radny Rady Miejskiej
Małecki Marek- Radny Rady Miejskiej
Mazurkiewicz Irena - Radny Rady Miejskiej
Radłowski Jan - Radny Rady Miejskiej
Stupak Wiesław - Radny Rady Miejskiej
Swatek Zenon - Radny Rady Miejskiej
Ziomek Roman - Radny Rady Miejskiej


2006

Andruchów Andrzej - Radny Rady Miejskiej
Argasiński Witold - Radny Rady Miejskiej
Borysowicz Romana - Radny Rady Miejskiej
Cioch Zdzisław - Przewodniczący Rady Miejskiej
Czucha Michał - Radny Rady Miejskiej
Dorocicz Jan - Radny Rady Miejskiej
Hadel Marek - Radny Rady Miejskiej
Jabłoński Wiesław - Radny Rady Miejskiej
Jaskólski Władysław - Radny Rady Miejskiej
Łańcucki Roman - Zastępca Przewodniczącego
Radłowski Jan - Radny Rady Miejskiej
Roczniak Zbigniew - Radny Rady Miejskiej
Swatek Zenon - Radny Rady Miejskiej
Szpyt Wiesław - Radny Rady Miejskiej
Szyk Jan - Radny Rady Miejskiej


2005
Andruchów Andrzej - Radny Rady Miejskiej
Argasiński Witold - Radny Rady Miejskiej
Borysowicz Romana - Radny Rady Miejskiej
Cioch Zdzisław - Przewodniczący Rady Miejskiej
Czucha Michał - Radny Rady Miejskiej
Dorocicz Jan - Radny Rady Miejskiej
Hadel Marek - Radny Rady Miejskiej
Jabłoński Wiesław - Radny Rady Miejskiej
Jaskólski Władysław - Radny Rady Miejskiej
Łańcucki Roman - Zastępca Przewodniczącego
Radłowski Jan - Radny Rady Miejskiej
Roczniak Zbigniew - Radny Rady Miejskiej
Swatek Zenon - Radny Rady Miejskiej
Szpyt Wiesław - Radny Rady Miejskiej
Szyk Jan - Radny Rady Miejskiej


2004
Andruchów Andrzej - Radny Rady Miejskiej
Argasiński Witold - Radny Rady Miejskiej
Borysowicz Romana - Radny Rady Miejskiej
Cioch Zdzisław - Przewodniczący Rady Miejskiej
Czucha Michał - Radny Rady Miejskiej
Dorocicz Jan - Radny Rady Miejskiej
Hadel Marek - Radny Rady Miejskiej
Jabłoński Wiesław - Radny Rady Miejskiej
Jaskólski Władysław - Radny Rady Miejskiej
Łańcucki Roman - Zastępca Przewodniczącego
Radłowski Jan - Radny Rady Miejskiej
Roczniak Zbigniew - Radny Rady Miejskiej
Swatek Zenon - Radny Rady Miejskiej
Szpyt Wiesław - Radny Rady Miejskiej
Szyk Jan - Radny Rady Miejskiej


2003
Andruchów Andrzej - Radny Rady Miejskiej
Argasiński Witold - Radny Rady Miejskiej
Borysowicz Romana - Radny Rady Miejskiej
Cioch Zdzisław - Przewodniczący Rady Miejskiej
Czucha Michał - Radny Rady Miejskiej
Dorocicz Jan - Radny Rady Miejskiej
Hadel Marek - Radny Rady Miejskiej
Jabłoński Wiesław - Radny Rady Miejskiej
Jaskólski Władysław - Radny Rady Miejskiej
Łańcucki Roman - Zastępca Przewodniczącego
Radłowski Jan - Radny Rady Miejskiej
Roczniak Zbigniew - Radny Rady Miejskiej
Swatek Zenon - Radny Rady Miejskiej
Szpyt Wiesław - Radny Rady Miejskiej
Szyk Jan - Radny Rady Miejskiej


2002

Andruchów Andrzej - Radny Rady Miejskiej
Argasiński Witold - Radny Rady Miejskiej
Borysowicz Romana - Radny Rady Miejskiej
Cioch Zdzisław - Przewodniczący Rady Miejskiej
Czucha Michał - Radny Rady Miejskiej
Dorocicz Jan - Radny Rady Miejskiej
Hadel Marek - Radny Rady Miejskiej
Jabłoński Wiesław - Radny Rady Miejskiej
Jaskólski Władysław - Radny Rady Miejskiej
Łańcucki Roman - Zastępca Przewodniczącego
Radłowski Jan - Radny Rady Miejskiej
Roczniak Zbigniew - Radny Rady Miejskiej
Swatek Zenon - Radny Rady Miejskiej
Szpyt Wiesław - Radny Rady Miejskiej
Szyk Jan - Radny Rady Miejskiej
Urząd Miejski

Podatki i opłaty

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra