Lubaczów
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Pracownicy UM drukuj
2018
Gorzelnik Anna - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Nowicka Lidia - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju - zakończenie stosunku pracy
Nowicka Lidia - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju
Pikor Grażyna - Skarbnik Urzędu Miejskiego
Stupak Teresa - Z-ca Kierownika Referatu Finansowo - Budżetowego
Świeboda Jan - Kierownik Referatu Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Zwierzyńska Dorota - Sekretarz Urzędu Miejskiego


2017
Gorzelnik Anna - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Nowicka Lidia - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju
Pikor Grażyna - Skarbnik Urzędu Miejskiego
Stupak Teresa - Z-ca Kierownika Referatu Finansowo - Budżetowego
Świeboda Jan - Kierownik Referatu Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Zwierzyńska Dorota - Sekretarz Urzędu Miejskiego


2016
Gorzelnik Anna - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Nowicka Lidia - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju
Pikor Grażyna - Skarbnik Urzędu Miejskiego
Stupak Teresa - Z-ca Kierownika Referatu Finansowo - Budżetowego
Świeboda Jan - Kierownik Referatu Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Zwierzyńska Dorota - Sekretarz Urzędu Miejskiego


2015
Gorzelnik Anna - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Hadel Joanna- Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego
Nowicka Lidia - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju
Pikor Grażyna - Skarbnik Urzędu Miejskiego
Stupak Teresa - Z-ca Kierownika Referatu Finansowo - Budżetowego
Świeboda Jan - Kierownik Referatu Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Zwierzyńska Dorota - Sekretarz Urzędu Miejskiego


2014
Gorzelnik Anna - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Hadel Joanna- Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego
Nowicka Lidia - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju
Pikor Grażyna - Skarbnik Urzędu Miejskiego
Stupak Teresa - Z-ca Kierownika Referatu Finansowo - Budżetowego
Świeboda Jan - Kierownik Referatu Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Zwierzyńska Dorota - Sekretarz Urzędu Miejskiego


oświadczenia za 2014 - zdanie stanowiska

Anna Argasińska - Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu


2013
Argasińska Anna - Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
Gorzelnik Anna - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Hadel Joanna- Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego
Nowicka Lidia - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju
Pikor Grażyna - Skarbnik Urzędu Miejskiego
Stupak Teresa - Z-ca Kierownika Referatu Finansowo - Budżetowego
Świeboda Jan - Kierownik Referatu Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Zwierzyńska Dorota - Sekretarz Urzędu Miejskiego


oświadczenia za 2013 - objęcie stanowiska

Stupak Teresa - Z-ca Kierownika Referatu Finansowo - Budżetowego


2012
Argasińska Anna - Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
Gorzelnik Anna - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Hadel Joanna- Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego
Nowicka Lidia - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju
Pikor Grażyna - Skarbnik Urzędu Miejskiego
Świeboda Jan - Kierownik Referatu Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Zwierzyńska Dorota - Sekretarz Urzędu Miejskiego


2011
Argasińska Anna - Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
Gorzelnik Anna - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Hadel Joanna- Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego
Nowicka Lidia - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju
Pikor Grażyna - Skarbnik Urzędu Miejskiego
Świeboda Jan - Kierownik Referatu Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Zwierzyńska Dorota - Sekretarz Urzędu Miejskiego


2010
Argasińska Anna - Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
Gorzelnik Anna - Kierownik Biura Obsługi Mieszkańców
Hadel Joanna- Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego
Kania Andrzej - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta
Nowicka Lidia - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju
Pikor Grażyna - Skarbnik Urzędu Miejskiego
Świeboda Jan - Kierownik Referatu Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Zwierzyńska Dorota - Sekretarz Urzędu Miejskiego


2009
Gorzelnik Anna - Kierownik Biura Obsługi Mieszkańców
Hadel Joanna- Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego
Kania Andrzej - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta
Nowicka Lidia - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju
Pikor Grażyna - Skarbnik Urzędu Miejskiego
Świeboda Jan - Kierownik Referatu Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Zwierzyńska Dorota - Sekretarz Urzędu Miejskiego


2008
Czyrak Maria - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju
Gorzelnik Anna - Kierownik Biura Obsługi Mieszkańców
Hadel Joanna- Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego
Kania Andrzej - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta
Nowicka Lidia - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju
Pikor Grażyna - Skarbnik Urzędu Miejskiego
Świeboda Jan - Kierownik Referatu Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Zwierzyńska Dorota - Sekretarz Urzędu Miejskiego


2007
Bogusz Elżbieta - Inspektor Referatu Spraw Obywatelskich
Czyrak Maria - - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju
Gorzelnik Anna - Kierownik Biura Obsługi Mieszkańców
Hadel Joanna- Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego
Kania Andrzej - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta
Pikor Grażyna - Skarbnik Urzędu Miejskiego
Świeboda Jan - Kierownik Referatu Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Zwierzyńska Dorota - Sekretarz Urzędu Miejskiego

2006
Bogusz Elżbieta - Inspektor Referatu Spraw Obywatelskich
Czyrak Maria - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju
Gorzelnik Anna - Kierownik Biura Obsługi Mieszkańców
Hadel Joanna - Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego
Kania Andrzej - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta
Pikor Grażyna - Skarbnik Urzędu Miejskiego
Świeboda Jan - Kierownik Referatu Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Zwierzyńska Dorota - Sekretarz Urzędu Miejskiego

2005
Czyrak Maria - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
Gorzelnik Anna - Kierownik Biura Obsługi Mieszkańców
Lewkowicz Danuta - Inspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
Pikor Grażyna - Skarbnik Urzędu Miejskiego
Zwierzyńska Dorota - Sekretarz Urzędu Miejskiego

2004

Czyrak Maria - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
Gorzelnik Anna - Kierownik Biura Obsługi Mieszkańców
Lewkowicz Danuta - Inspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
Pikor Grażyna - Skarbnik Urzędu Miejskiego
Zwierzyńska Dorota - Sekretarz Urzędu Miejskiego

2003
Czyrak Maria - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
Lewkowicz Danuta - Inspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
Pikor Grażyna - Skarbnik Urzędu Miejskiego
Zwierzyńska Dorota - Sekretarz Urzędu Miejskiego

2002

Czyrak Maria - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
Lewkowicz Danuta - Inspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
Pikor Grażyna - Skarbnik Urzędu Miejskiego
Zwierzyńska Dorota - Sekretarz Urzędu Miejskiego
Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra