Lubaczów
szukaj
Czwartek, 4 marca 2021r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Narodowy Spis Powszechny 2021

Organizacje

Dostępność

Oświata drukuj
Żłobki
Przedszkola
Szkoły Podstawowe
Gimnazja
Szkoły Średnie i Policealne
Zespół Placówek im. Jana Pawała II
Dokształcanie dzieci
-
Realizacja obowiązku szkolnego i nauki
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Nagroda Burmistrza Miasta
Awans zawodowy nauczycieli
InspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra